Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Vattenskyddsområden

Här kan du läsa mer om vattenskyddsområden i kommunen och hur du bör agera om det inträffar en olycka. Du hittar även information om när du behöver tillstånd för vissa åtgärder.

Varför är det viktigt med vattenskyddsområden?

Vatten är vår allra viktigaste naturresurs som vi därför måste vårda. För att skydda dricksvattenförsörjningen från yttre påverkan, i kort och långt perspektiv, finns det vattenskyddsområden. Alla som vistas inom ett vattenskyddsområde behöver vara medvetna om vad som gäller och vidta extra försiktighetsåtgärder. Om du bor eller verkar inom ett vattenskyddsområde behöver du vara medveten om de skyddsföreskrifter som gäller.

Vattenskyddsområden i Flens kommun

Skyddsområden finns vid Bettna, Fejbol-Lövåsen, Malmköping, Norrgården (Hasselön), Rockelsta (Hagen), Vadsbro och Östra Forssa (Kiviken). Samtliga är grundvattentäkter. Det finns även en planerad framtida vattentäkt vid Ängstugan. Karta där du kan se alla beslutade vattenskyddsområden finns hos Naturvårdsverket.

Var försiktig & larma vid olycka

Var extra försiktig med vad du gör när du befinner dig inom ett vattenskyddsområde. Om det händer till exempel en trafikolycka inom ett vattenskyddsområde måste räddningstjänsten larmas, så att de kan hindra att området blir förorenat. Kontakta SOS Alarm på telefonnummer 112.

Tillstånd krävs för vissa åtgärder

För dig som bor eller verkar inom ett vattenskyddsområde kan vissa åtgärder som exempelvis hantering av kemikalier, spridning av bekämpningsmedel, grävarbeten, borrning och uppställning av fordon kräva särskilt tillstånd eller vara förbjudna.

Taggar:

Vattenskyddsområde

Sidan uppdaterad: 2024-01-09

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll