Hoppa till huvudinnehåll
En björk med ett stort inristat hjärta, gångväg, höst

Vision & värdegrund

I Flens kommun ska alla känna sig välkomna. Här är det enkelt och stimulerande att bo, leva och verka. Tillsammans tar vi ansvar för och utvecklar livskvaliteten i livets alla faser. Med hjärtat på rätt ställe kan alla göra skillnad. Flens kommun - Sörmlands hjärta.

Så lyder en sammanfattning av innehållet i Flens kommuns Vision 2019. Visionen har arbetats fram av kommuninvånare i samverkan med tjänstemän och politiker. Många möten hölls i många orter för att så många som möjligt skulle kunna delta. Resultatet blev kanske inte unikt, kanske inte ens originellt, men desto mer trovärdigt. Deltagarna enades om att här, i Sörmlands hjärta, ska det vara enkelt att bo, leva och verka.

Vi som bor här är stolta över våra olikheter som bland annat visar sig i orternas särprägel och i kulturell mångfald. Vi tar ansvar för varandra och tvekar inte inför att ta plats och synas för att påverka vår utveckling. Vi använder Sörmlands hjärta som en symbol för hela kommunen. Dels för att vi geografiskt befinner oss just i Sörmlands hjärta, dels för att det är en ständig påminnelse om vilket samhälle vi vill ha. Med hjärtat på rätt ställe kan alla göra skillnad.

Flens kommun – Sörmlands hjärta

Flens kommuns vision

I Flens kommun är det enkelt att bo, verka och leva. Vi som bor i hjärtat av Sörmland är stolta över vår fantastiska natur och våra orters särprägel. Vår kommun är det självklara alternativet för dem som söker det goda livet med bra boende, goda kommunikationer och ett bra näringslivsklimat. Vi har skolor med hög kvalitet.

Vi driver vår egen utveckling i ansvarsfull samverkan med omvärlden. Vi som verkar i Flens kommun tar plats, syns och påverkar utvecklingen i regionen. Vårt arbete gör skillnad! Med varsamhet och eftertanke värnar vi om vårt sjörika sörmländska landskap och tar ansvar för en hållbar utveckling. Vi är det vänligaste och mest gästfria besöksmålet i Sörmland.

I Flens kommun har vi nära till varandra och delar gärna med oss av tillgångar och möjligheter. Tillsammans skapar vi en anda som bygger på öppenhet och omtanke.

Flens kommun – Sörmlands hjärta

Vår värdegrund

Under 2015 jobbade alla förvaltningar i Flens kommun internt med en gemensam värdegrund. Beslutet togs den 29 januari 2015 i kommunfullmäktige efter förberedelser och diskussioner 2014. Värdegrunden utgår från att alla medarbetare ska ha en gemensam bild av hur vi bemöter, arbetar och levererar våra tjänster och service till kommuninvånarna.

Formuleringen utgår från Flens kommuns vision 2019 som bland annat slår fast att vi är stolta över våra orters särprägel, att vi påverkar vår utveckling, värnar om en hållbar utveckling, att vi är vänliga, generösa och visar omtanke. Flens kommun – Sörmlands hjärta. Bilden av vad Flens kommuns värdegrund står för kommer bland annat att handla om vad vi i Sörmlands hjärta fyller hjärtat med. Värdegrundsarbetet sätter ord på hur vi ska arbeta med hjärtat i vår dagliga verksamhet och hur vi ska ge våra invånare och näringsliv bästa tänkbara service.

Följande formulering till värdegrund antogs av fullmäktige i januari 2015:

Värdegrunden är baserad på jämställdhet och ett antal centrala värdeord: stolthet, öppenhet, omtanke, respekt, kvalitet, ansvar.

  • Jag bemöter alla med respekt och omtanke utifrån alla människors lika värde.
  • Mitt arbete ska kännetecknas av öppenhet, ansvar och kvalitet.
  • Jag är stolt över vårt arbete och vår verksamhet.

Bakgrund

Arbetet med att ta fram visionen för Flens kommun 2019 pågick mellan mars 2011 och mars 2012. Efter startskottet i kommunfullmäktige i mars 2011 involverades kommuninvånare, föreningsfolk och näringslivet i visionsarbetet på flera olika sätt:

  • Runt 200 svar på frågeformuläret När Flens kommun är som bäst samlades in
  • 3 öppna möten anordnades under året på olika platser i kommunen
  • 2 öppna omvärldsseminarier anordnades för att samla kunskap om förändringar och utveckling i omvärlden
  • Dessutom togs en nulägesanalys fram som beskriver Flens kommun idag

Visionsarbetet avslutades med två visionsworkshops där kommunstyrelsens ledamöter och kommunens ledningsgrupp tillsammans med representanter för ungdomar, föreningslivet och näringslivet identifierade utmaningar och byggstenar för kommunens utveckling.

Själva visionen formulerades av kommunstyrelsens arbetsutskott med utgångspunkt i byggstenarna och antogs av kommunstyrelsen den 5 mars och beslutades av kommunfullmäktige den 29 mars 2012.

Medborgardialog

Flens kommuns vision togs fram i dialog mellan invånare, tjänstemän, politiker och förenings- och näringslivet i kommunen. För att säkerställa att alla som ville hade möjlighet att bidra till visionen arbetade projektet med flera olika processer;

När är Flens kommun som bäst? Frågeformulär till invånare i Flen där de kan berätta vad de tycker är Flens kommuns styrkor och hur dessa kan användas som en del av utvecklingen.

Flens kommuns hjärta. Tre öppna möten runt om i kommunen med inbjudan till alla som ville delta i utvecklingen av Flens kommun.

Mer information & dokumentation

Sidansvarig: Håkan Bergsten
Senast uppdaterad: 2023-01-13 13:24:47