Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Säkerhet & beredskap

Här hittar du information om kommunens arbete för en trygg och säker kommun, samt hur du själv kan förbereda och din hemberedskap så att du klarar en kris eller samhällsstörning.

Krislåda för hemberedskap

Vad menas med en samhällsstörning eller samhällskris?

En samhällsstörning eller en samhällskris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Sveriges krisberedskapssystem bygger på att alla tar sitt ansvar och samspelar vid en samhällskris. I Flens kommun görs fortlöpande förberedelser för att kunna hantera samhällsstörningar och kriser. Flens kommun har en beredskap för kriser och allvarliga situationer. Krishantering är ofta ett samarbete mellan olika aktörer i samhället, exempelvis kontakt med andra myndigheter och kommuner.

Större samhällsstörning eller kris kan exempelvis vara:

 • omfattande väderstörningar
 • störningar gällande elavbrott och vatten
 • större bränder eller olycka som påverkar ett stort antal kommuninvånare.

 

Sverige är nu medlemmar i Nato. Det är den största förändringen av Sveriges säkerhets- och försvarspolitik på 200 år – inte konstigt att många har frågor. För Flens kommun del innebär medlemskapet ingen omedelbar förändring då arbetet med civilt försvar och krisberedskap redan pågår.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tillsammans med Försvarsmakten tagit fram en kampanj som kallas Värt att veta om Nato.

På MSB:s hemsida hittar du mer information om vad Nato är, vad medlemskapet innebär för Sverige och vad det innebär för dig.

Trovärdiga informationskällor vid en kris

När en kris inträffar är det viktigt att du som medborgare kan ta del av trovärdig information. Nedan hittar du de kanaler som kommunen rekommenderar att följa om du behöver trovärdig och uppdaterad information.

På kommunens hemsida flen.se, hittar du information om hur kommunen hanterar krisen eller olyckan, vad du själv kan göra och uppgifter till de som är ansvariga för händelsen.

Om hemsidan av någon anledning skulle ligga nere, exempelvis om kommunens ordinarie sida är hackad, aktiveras automatiskt en kriswebb, som du når via samma sida: flen.se

krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. sammanställs och sprids information från myndigheter, kommuner och andra aktörer om kriser i Sverige, men också i utlandet.

113 13 är ett nationellt informationsnummer. Du kan ringa till informationsnumret 113 13 för att lämna eller få information om pågående allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Sveriges Radio P4

Sveriges Radio P4 har uppdraget att vara beredskapskanal, vilket innebär att radiokanalen ska förse privatpersoner med information vid större samhällsstörningar.

Frekvenser P4 Sörmland:

Sörmland          102,3
Eskilstuna          100,1
Gnesta                98,3
Strängnäs           96,9
Trosa                   88,7

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är en varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka. Varnings- och informationssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.

Allmänheten kan uppmärksammas om VMA på flera sätt

 • Genom varningssignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) som ljuder med en sju sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad under minst två minuter. Det är signalen som vardagligt också kallas Hesa Fredrik.
 • Varning genom ett talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området.
 • Varning genom ett textmeddelande (sms) till mobiler som är adressregistrerade i det drabbade området eller befinner sig i området (vissa teleoperatörer). VMA via sms är en kompletterande tjänst. Det är den som begär VMA som utifrån varje enskild händelse avgör om sms ska användas.
 • Meddelande i radio och tv.

Hur du ska agera vid VMA

När du hör signalen eller får varningen på annat sätt ska du:

 • Gå inomhus.
 • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
 • Lyssna på Sveriges radio P4 eller se på TV eller text-TV.
 • Du kan också gå in på myndigheternas webbplats www.krisinformation.se eller ringa 113 13.

Signalen Faran över

Meddelande om att faran är över går ut i de kanaler som VMA har gått ut i. Om larmet gått ut med ljudsignaler kommer Faran över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

Test av VMA

Signalerna Viktigt Meddelande och Faran över provas klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

Har du drabbats av ett avbrott eller annat problem i el, telefoni, vatten eller värme? Du bör först undersöka om det bara är du som har drabbats, eller om det är ett stort avbrott. Kontakta då din leverantör. 

Kontrollera din egen utrustning: kan det vara fel på den?

 • Om det är elavbrott: kontrollera säkringar och jordfelsbrytare.
 • Kontrollera om även grannarna har drabbats.
 • Gör en felanmälan till ditt elbolag, teleoperatör eller andra ansvariga.

Vädervarningar

Under hösten 2021 lanserade SMHI ett förnyat vädervarningssystem med konsekvensbaserade varningar. Extremt väder kan innebära mycket stora påfrestningar på samhället, men konsekvenserna av vädret kan skilja väsentligt beroende på var i landet, eller under vilken årstid, det inträffar.

I det förnyade systemet benämns SMHIs vädervarningar gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden. Klass 1, 2 och 3 utgår.

Gul varning: Var uppmärksam - särskilt på väderkänsliga platser.

Orange varning: Undvik att utsätta dig för vädret.

Röd varning: Avstå helt från att utsätta dig för vädret.

 

 vädervarningar skyltar

Kontaktuppgifter

 • Beredskapssamordnare
  Denise Carlsson

  Telefonnummer: 0157 - 43 00 31

Taggar:

Säkerhet och beredskap
Informationskällor vid kris
Värt att veta om Nato

Sidan uppdaterad: 2024-03-15

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

Om krisen eller kriget kommer 

Hem- och krisberedskap

Här hittar du information om hur du själv kan förbereda din hemberedskap inför en kris eller samhällsstörning, och vilket ansvar kommunen har.

Krisberedskap

Förbered dig för kris

Situationen i Ukraina

bild på brandbil

Räddningstjänst

Här hittar du information om räddningstjänstens arbete, deras utbildningar och vad som krävs för att bli deltidsbrandman i Flens kommun.

Räddningstjänst

Brandman

Heta arbeten

HLR-utbildning

bilden visar en polis vid en polisbil

Kommunpolis

​​Här hittar du mer information om kommunpoliserna i Flens kommun, deras öppettider och hur de kan hjälpa dig som kommuninvånare.

Polis

Kommunpolis

Öppettider poliskontoret