Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Ortsutveckling

Här hittar du mer information om hur arbetet med ortsutveckling bedrivs och hur du som medborgare kan engagera dig.

Vad menas med ortsutveckling?

Ortsutveckling är en del av kommunens långsiktiga arbete med kommun- och varumärkesutveckling. Ortsutvecklingen ska bidra till att kommunens vision uppnås, där man vill lyfta orternas olika särprägel på ett positivt sätt.

Ansök om medel för utvecklingsarbete 

Medel för utvecklingsarbete, så kallade Quickfix-medel, kan tilldelas idéer inom utvecklingsarbete på olika orter. Med medel menas ekonomiskt bidrag, som kan betalas ut för åtgärder eller insatser på orter där det finns ett pågående och aktivt utvecklingsarbete.

Medel kan sökas av enskilda, föreningar eller organisationer. Det är en fördel om idén är förankrad i det arbete som redan pågår på orten, och att bygderåd eller motsvarande är involverade.

Bygdenätverk 

Bygdenätverkets syfte är att samla bygderåd och hembygdsföreningar i kommunen och därmed utbyta erfarenheter, kunskaper och idéer.

Bygdenätverket och bygderåden är partipolitiskt obundna och har ett samarbete med föreningar, företag och folk i bygden samt vars syfte är att fånga och tillvarata bygdens intressen och behov.

Bygdenätverket och bygderåden håller ständig och pågående dialog med kommunen och är remissinstans vid samhällsförändringar på respektive ort.

Kontaktperson:

Clara Stenberg

E-post: bettnahf@gmail.com

Ordförande

Marina Karlsson

Telefon: 073-622 79 50

E-post: marinacarlsson66@gmail.com

Facebook: Facebook.se/halleforsnasbygderad

Jack Rydberg

Telefon: 0157-210 70, 070-575 97 91

Adress: Förrådsgatan 15, 642 60 Malmköping

E-post: jack@malmkopingscamping.se

Monica Andersson

Telefon: 0790-16 26 25

Adress: Högberga Skebokvarn, 642 91 Flen

E-post: hogberga@hotmail.com

Hemsida: www.skebokvarn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ellert Karlsson

Telefon: 0157-710 30, 070-600 09 28

Adress: Årdala Sanneby Björknäs, 642 95 Flen

E-post: ellert@home.se

Kontaktuppgifter

Taggar:

Ortsutveckling

Sidan uppdaterad: 2024-04-11

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

bild på ett stort hus

Hitta din politiker

Här finns information om hur du kan kontakta de förtroendevalda i Flens kommun, vilka partier de representerar och vilka nämnder och bolag som är knutna till uppdraget.

hitta din politiker

politiker

medbestämmande

förtroendevalda

bild på en mötesklubba

Organisation och politik

En kommun består av flera olika beslutande organ. Här beskriver vi hur Flens kommun är organiserad.

Organisation

organisationsschema

bild på människor i en stor sal

Webbsändning KF

Välkommen till webbsändningen av kommunfullmäktiges sammanträde.

Webbsändning

Kommunfullmäktige