Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Kommunens ekonomi

Här kan du hitta information om kommunens mål, budget och ekonomisk styrning. 

flera sidor av strategiska planen samlade

Enligt kommunallagen ska kommunen ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det finns ett lagstadgat balanskrav som innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna.

Strategisk plan med budget 

En strategisk plan med budget är ett av kommunens viktigaste styrinstrument. Budgeten är utgångspunkten som alla nämnder och styrelser har att förhålla sig till. I den strategiska planen har kommunfullmäktige ringat in ett antal strategiska områden med mål och uppdrag för kommunkoncernens bolag och verksamheter att arbeta efter. Under året följs ekonomin och verksamheten upp i två delårsrapporter, en per den sista april och en per den sista augusti. Året avslutas med ett bokslut som redovisas i en årsredovisning.

Varje år planerar kommunen sin budget för kommande år. Nedan kan du ta del av kommunens övergripande strategiska plan med budget, och även se hur den strategiska planen sett ut tidigare.

Dokumentet följer europeisk standard (WCAG 2.1) Länk till annan webbplats. specifikt för tillgänglighet och inkluderande design i Europeiska unionen.

Kontaktuppgifter

  • Kontakt

    Telefonnummer:
    0157 - 43 00 00

    Besöksadress:
    Sveavägen 1, 642 81 Flen

Taggar:

Ekonomi
Budget
strategisk plan
strategisk plan med budget

Sidan uppdaterad: 2024-05-15

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

bild på en mötesklubba

Organisation och politik

En kommun består av flera olika beslutande organ. Här beskriver vi hur Flens kommun är organiserad.

Organisation

organisationsschema

bild på Politiker 

Hitta din politiker

Här finns information om hur du kan kontakta de förtroendevalda i Flens kommun, vilka partier de representerar och vilka nämnder och bolag som är knutna till uppdraget.

hitta din politiker

politiker

medbestämmande

förtroendevalda

bild på människor i en stor sal

Webbsändning KF

Välkommen till webbsändningen av kommunfullmäktiges sammanträde.

Webbsändning

Kommunfullmäktige