Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Kommunens nutidshistoria

Här kan du läsa mer om hur Flens kommun och dess orter utvecklats genom tiderna.

Kommunens rika historia

Flen som kommun har en rik historia som sträcker sig tillbaka till 1863. Det var då de borgerliga och icke-kyrkliga kommunerna bildades. Långt innan dess fanns dock redan en civil och icke- kyrklig administration i Malmköping, en så kallad friköping, där det var tillåtet att bedriva handel från år 1785, utan de strikta regler som fanns i större städer.Vid denna tid var det främst vattenkraft, råvaror som malm och timmer samt goda transportvägar som låg till grund för de tidigaste industrierna i Flensbygden. Järnvägens framväxt och tekniska framsteg möjliggjorde senare etableringen av industrier oberoende av råvaru- och vattenkraftsförsörjning, vilket ledde till en ökning av nya tillverkningsföretag efter järnvägens tillkomst.

Flen gatuvy 1900

Gatuvy från Flen, Hantverkargatan, i början av 1900-talet.

År 1901 övergår Flen till att bli ett municipalsamhälle. Detta innebär att tätorten har självstyre, men fortfarande är underställd den omgivande landskommunen. Även Sparreholm genomgår denna förändring men först 17 år senare, år 1918.I dessa områden gällde olika stadgar, som regler för brandskydd, ordning, byggande och hälsa. Dessa stadgar finns sparade i stadshusets arkiv från denna tid. De blev vanligare efter den stora ändringen i kommunstrukturen 1952. Vid nästa stora kommunreform år 1971, blev Flens stad en del av Flen kommun.

Under inledningen av 1900-talet var Flens kommun relativt långsam i sin utveckling. Först på 1940-talet kom den äntligen i nivå med riket. Sedan dess har kommunen haft en större andel sysselsatta inom tillverkningsindustrin än riksgenomsnittet. Detta har dock också inneburit att kommunen påverkats av strukturrationaliseringar, vilket har resulterat i minskat antal arbetsplatser och påverkat befolkningsutvecklingen.

Gatuvy, Norra Järnvägsgatan

Gatuvy, Norra Järnvägsgatan.

Idag har Flens kommun nya förutsättningar för företagande. Dess läge mitt i Södermanland är fortfarande en fördel. Mer än en tredjedel av Sveriges befolkning kan nås snabbt härifrån. Det gör det till en bra plats för att skicka ut varor till hela landet. Flens kommun består nu av åtta olika områden med olika unika drag. Störst är Flen, Malmköping och Hälleforsnäs. Här finns en blandning av små och medelstora företag inom tjänster och industri. Tillverkning, byggande och jordbruk är de största privata jobbskaparna, och turismen växer snabbt. Dessutom ryms såväl Sveriges största glassfabrik som prisbelönt ost- och vinproduktion i kommunen.

Invandring och engagemang
Flen har ändrats över åren, speciellt sedan 1970-talet då man började ta emot flyktingar. Migrationsverket finns nu i kommunen. Det har varit utmanande, men har också engagerat invånarna i att hålla samman och hjälpa varandra.

Föreningsliv och natur
Flen är känt inte bara för jobbmöjligheter utan också för många föreningar och ideella insatser. På sommaren blir landsbygden livlig när folk kommer till sina fritidshus för avkoppling.

Genom kommunala reformer och utveckling av förvaltningsstrukturer har kommunen anpassat sig till nya behov och utmaningar. Denna rika historia och utveckling har format Flens kommun till vad den är idag - en plats med stolta traditioner, engagerade invånare och en lockande plats att leva och verka i Sörmlands hjärta.

Kontaktuppgifter

 • Demokratiservice

  E-post: ks@flen.se

  Postadress
  Demokratiservice
  Sveavägen 1
  642 81 Flen

Sidan uppdaterad: 2024-04-12

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

bild på ett stort hus

Hitta din politiker

Här finns information om hur du kan kontakta de förtroendevalda i Flens kommun, vilka partier de representerar och vilka nämnder och bolag som är knutna till uppdraget.

hitta din politiker

politiker

medbestämmande

förtroendevalda

bild på en mötesklubba

Organisation och politik

En kommun består av flera olika beslutande organ. Här beskriver vi hur Flens kommun är organiserad.

Organisation

organisationsschema

bild på människor i en stor sal

Webbsändning KF

Välkommen till webbsändningen av kommunfullmäktiges sammanträde.

Webbsändning

Kommunfullmäktige