Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Författningssamling

I författningssamlingen finns de mål- och styrdokument som Flens kommunfullmäktige och nämnder har beslutat ska gälla i kommunen.

Det kan till exempel vara reglementen, bolagsordningar och taxor. Kommunens författningssamling är ett komplement till kommunallagen och övriga lagar och föreskrifter som styr den kommunala verksamheten.

Olika typer av styrdokument:

 • Policy anger kommunens förhållningssätt inom olika frågor.
 • Plan anger hur kommunen ska nå sina övergripande mål.
 • Reglementen och delegeringsordningar anger ansvarsfördelningen inom styrelser, nämnder och förvaltning.
 • Riktlinjer anger i stora drag hur arbetet inom ett visst område ska bedrivas.
 • Taxor och avgifter inom kommunala verksamheter.

Kontaktuppgifter

 • Demokratiservice

  E-post: ks@flen.se

  Postadress
  Demokratiservice
  Sveavägen 1
  642 81 Flen

Taggar:

policy
taxor
ägardirektiv
reglementen

Sidan uppdaterad: 2024-03-25

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

bild på ett stort hus

Hitta din politiker

Här finns information om hur du kan kontakta de förtroendevalda i Flens kommun, vilka partier de representerar och vilka nämnder och bolag som är knutna till uppdraget.

hitta din politiker

politiker

medbestämmande

förtroendevalda

bilden visar en del av en bok

Organisation och politik

En kommun består av flera olika beslutande organ. Här beskriver vi hur Flens kommun är organiserad.

Organisation

organisationsschema

bild på människor i en stor sal

Webbsändning KF

Välkommen till webbsändningen av kommunfullmäktiges sammanträde.

Webbsändning

Kommunfullmäktige