Hoppa till huvudinnehåll
Yngre kvinna håller armen om äldre man, med grön skog i omgivningen

Stöd & omsorg

Flens kommun ansvarar för att ge olika typer av stöd och omsorg till invånare och personer som vistas i kommunen.

Kommunens säkerhet och beredskap

Flens kommun har ett krishanteringssystem för att snabbt kunna agera och mildra negativa effekter av en allvarlig händelse. Som allvarliga händelse menas sådant som kan påverka många människor eller stora delar av samhället. På kommunens sidor om krisberedskap beskrivs kommunens arbete och hur du som privatperson kan förbereda dig på egen hand.

Stöd & omsorg om den enskilde

Socialförvaltningen i Flen hjälper människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller sociala problem behöver olika former av stöd.

Förvaltningen är indelad i tre huvudavdelningar:

  • Myndighet
  • Barn, unga och vuxna
  • Äldre

Direkt under socialchefen arbetar kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) samt de stabsfunktioner som har hand om planering, ekonomi och personal. Insatserna är behovsanpassade och ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet.

Kontaktuppgifter och mer information

Kontaktcenter 
Tel: 0157-43 00 00

E-post: flenskommun@flen.se

Besöksadress
Sveavägen 1
Flen

Postadress
Flens kommun
64281 Flen

Det du skriver till oss blir en allmän handling och kan komma att läsas av allmänheten. Undvik därför att skicka känsliga personuppgifter till oss via e-post. För Flens kommun är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter. 

 

Sidansvarig: Iris Pettersson
Senast uppdaterad: 2023-01-23 13:54:54