Socialförvaltningen i Flen hjälper människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller sociala problem behöver olika former av stöd.

Organisation

Socialförvaltningen verkställer de beslut som fattas av Socialnämnden och bedriver övrig verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde. I Flen ligger även arbetsmarknads- och integrationsenheten samt vuxenutbildning under nämndens område. Direkt under förvaltningsledningen lyder medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och stabsfunktionen som har hand om planering, ekonomi och personal. Socialförvaltningens verksamhet är indelad i tre huvudsakliga verksamhetsområden:

Socialförvaltningschef: Iris Pettersson

Avdelningschef äldreomsorg: Berit Åhammar
Tf. Avdelningschef Individ och familj: Jimi Caftemo
Avdelningschef Myndighet och Uppdrag funktionsnedsättning: Maria Rosenqvist

Mer information

För mer information om socialförvaltningens olika verksamheter och stödinsatser, vänligen klicka dig vidare till det område du har intresse av i menyn till vänster.