Hoppa till huvudinnehåll

Socialförvaltningen hjälper de medborgare som behöver olika former av stöd i kommunen

Stöd & omsorg

Socialförvaltningen i Flen hjälper människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller sociala problem behöver olika former av stöd.

Förvaltningen verkställer de beslut som fattas av Socialnämnden, vars uppdrag är att erbjuda kommunens invånare och personer som vistas i kommunen den vård, det stöd och den hjälp de behöver. Insatserna sker inom ramen för i första hand hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL). Utöver det stödjer förvaltningen sig även mot ett antal komplimenterande lagar som exempelvis Lagen om särskild stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen om vård av missbrukare (LVM). De insatser som kan beviljas är behovsanpassade och ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet.

Såhär är förvaltningen uppbyggd

Verksamheterna är indelad i tre huvudavdelningar:

  • Myndighet
  • Barn, unga och vuxna
  • Äldre

Direkt under förvaltningschefen lyder medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och de stabsfunktioner som har hand om planering, ekonomi och personal. Du kan läsa mer om hur förvaltningen är organiserad under fliken “förvaltningsorganisation” längre ned på sidan.

Nämndplan

Socialförvaltningen styrs av Socialnämnden, som varje år har i uppdrag att skapa ett måldokument som styr verksamheten; en nämndplan. Flens kommun arbetar med målstyrning och nämndplanen utgår från kommunens övergripande mål.

Du hittar Socialnämndens nämndplanen för 2022 här:

Observera att sedan nämndplanen beslutades har vissa organisatoriska förändringar skett.

Patientsäkerhetsberättelse

Varje år upprättas en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten samt vilka resultat som uppnåtts.

Förvaltningsorganisation – så här är organisationen uppbyggd

Kontaktuppgifter och mer information

Förvaltningschef
Iris Pettersson
E-post: iris.pettersson@flen.se 
Telefon: 0157-43 03 42

Avdelningschef äldreomsorg
Helén Persson
E-post: helen.persson@flen.se
Telefon: 0157-43 03 42

Avdelningschef Myndighet
Karin Lindgren
E-post:
karin.lindgren@flen.se 
Telefon:
0157-43 04 58

Avdelningschef Barn, unga och vuxna 
Maria Rosenqvist
E-post: maria.rosenqvist@flen.se 
Telefon: 0157-43 03 39

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Nina Rolf
E-post: nina.rolf@flen.se
Telefon:0157-43 03 33

Enhetschef ekonomi och kvalité 
Susanne Karlsson
E-post: susanne.m.karlsson@flen.se 
Telefon: 0157-43 03 35

Stabsenhetschef
Lena Hammarbäck
E-post: lena.hammarback@flen.se
Telefon: 0157-43 04 85

Postadress
Flens kommun
64281 Flen

Besöksadress
Sveavägen 1
Flen

Telefon kontaktcenter 
0157-43 00 00
E-post: soc@flen.se

Det du skriver till oss blir en allmän handling och kan komma att läsas av allmänheten. Undvik därför att skicka känsliga personuppgifter till oss via e-post. För Flens kommun är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter. 

 

Sidansvarig: Iris Pettersson
Senast uppdaterad: 2022-12-01 13:45:07

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Helén Persson

Avdelningschef äldreomsorg

0157 - 43 03 42

Karin Lindgren

Avdelningschef för Myndighet

0157 - 43 04 58

Maria Rosenqvist

Avdelningschef Barn, unga, vuxna

0157 - 43 03 39

Nina Rolf

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

0157 - 43 03 33

Iris Pettersson

Förvaltningschef socialförvaltning

0157 - 43 03 30

Susanne Karlsson

Enhetschef, ekonomi och kvalitet

0157-430335