Hoppa till huvudinnehåll
hare springer över kyrkogård

Dödsboanmälan och begravning

När en avlidens tillgångar inte räcker till kan en dödsboanmälan göras. Handläggningen av dödsbo sköts av Katrineholms kommun.

Vid varje dödsfall får dödsboet efter den som avlidit en bouppteckningsblankett som ska fyllas i och skickas till skattemyndigheten. En bouppteckning ska göras senast tre månader efter ett dödsfall.

En bouppteckning kan ersättas av en dödsboanmälan. En förutsättning är att det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet och att tillgångarna inte räcker till mer än begravningen och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Tillgångarna i boet ska i första hand användas till begravningskostnaderna. Dödsboanmälan är kostnadsfri.

Begravning

En borgerlig begravning är en högtidsakt utan religiös anknytning. Det borgerliga begravningsalternativet gör det möjligt att på ett personligt sätt utforma begravningen med hänsyn till tro och livsåskådning. Begravningsbyråerna kan hjälpa till med att utforma den borgerliga begravningsakten.

I ”Den svenska högtidsboken” utgiven av Humanisterna finns såväl goda råd som förslag. Där kan du också läsa om andras erfarenheter. Boken finns att låna på biblioteket. Om den avlidne inte lämnar efter sig någon som ordnar med begravningen, ska den ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd.

Begravningsförrättare

Hos begravningsbyråerna finns uppgifter om de borgerliga begravningsförrättare. Länsstyrelsen utser begravningsombud som ska följa upp begravningsverksamheten. Ombudets uppgift är att bevaka frågor och tillvarata intressen för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan. I ombudets uppdrag ingår också att ha aktuell kunskap rörande begravningsfrågor.

Begravningsombud

Utses av Länsstyrelsen och ska granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Om du har synpunkter på hur begravningsverksamheten sköts av församlingen eller har andra frågor i samband med detta kan du vända dig till ombudet för att få hjälp eller upplysningar.

Kontakt

För mer information gällande dödsboanmälan, vänligen kontakta Katrineholms kommun på telefonnummer: 0150-570 00.

Begravningsombud
Var vänlig kontakta Länsstyrelsen – Stockholm
Webbplats

Skatteverket
Skatte- och folkbokförings- upplysningen
0771-567 567
Webbplats

Utrikesdepartementet
08 – 405 10 00