Hoppa till huvudinnehåll
hare springer över kyrkogård

Dödsboanmälan och begravning

När en avlidens tillgångar inte räcker till för en begravning, eller närmast anhörig saknas, kan socialnämnden göra en dödsboanmälan.

Vad är skillnaden mellan en bouppteckning och en dödsboanmälan?

Om den avlidne äger fast egendom (exempelvis fastighet eller tomt), måste en bouppteckning enligt lag upprättas. Detsamma gäller om någon av dödsbodelägarna begär att en bouppteckning ska göras. Om den dödes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet kan bouppteckning ersättas med dödsboanmälan.

Om dödsboet saknar tillgångar för att täcka de kostnader som uppkommit i samband med dödsfallet kan kommunen, efter ansökan från dödsbodelägarna, göra en dödsboanmälan. Dödsboanmälan ersätter då en bouppteckning.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad

Om dödsboet saknar pengar till begravningen kan socialförvaltningen bevilja bistånd till begravningskostnader. I Katrineholm, Flen och Vingåker motsvarar biståndet maximalt ett halvt prisbasbelopp för innevarande år. Från detta belopp avräknas de tillgångar som finns i dödsboet. Det är därför viktigt att inga andra räkningar betalas innan begravningskostnaden är reglerad. På regeringens hemsida kan du läsa mer om prisbasbeloppet för aktuellt år.

Var vänder jag mig för att ansöka om en dödsboanmälan?

Handläggningen av dödsbon för invånare folkbokförda i Flens kommun hanteras av Katrineholms kommun. Du hittar blanketten för ansökan nedan.

Information och blankett om dödsboanmälan

 

Har du frågor om dödsboanmälan?

Vänligen kontakta Katrineholms kommun
Telefonnummer: 0150-570 00