Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Vattenprov

På denna sida kan du läsa mer om hur du går tilväga om du behöver ta ett vattenprov och hur kommunen kan bistå med hjälp.

Kommunens skyldighet är att bistå med råd om åtgärder när det finns misstanke om att vattnet kan vara en hälsorisk eller att brunnen förorenas av exempelvis avloppsutsläpp. Eventuellt kan kommunen i sådana fall även hjälpa till med vattenprovtagning.

Nedan följer några exempel på vattenlaboratorier, som kan utföra analyser av brunns-vatten och varifrån vattenprovtagningsflaskor kan beställas.

Taggar:

Vatten
Vattenprov

Sidan uppdaterad: 2023-12-20

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll