Välkommen till Flens kommuns sidor om bygga, bo och miljö. Här hittar du information om sådant som rör ditt boende. Här kan du bland annat läsa om samhällsplanering, bygglov, lediga tomter och få information om energirådgivning. Du kan också få information om kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete.

Kanske din dröm är att få bygga ett hus anpassat exakt efter familjens behov? Har du tomten eller vill du veta vilka områden som är på gång?

I så fall är det på den här sidan du hittar relevant information. Under Bygga, bo & miljö har kommunen samlat det mesta som rör ditt boende. Här finns information om hur du gör om du ska bygga nytt, bygga om eller söka bygglov. Här hittar du information om kommunens lediga tomter.

Här finns också olika typer av planer som ligger till grund för samhällsplaneringen. Till exempel detaljplaner på samråd eller utställning, den kommuntäckande översiktsplanen, fördjupad översiktsplan och områdesbestämmelser.