Kallelser & protokoll 

Här publiceras kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser med tillhörande handlingar och protokoll. För att skydda personuppgifter publiceras inte alla ärenden eller handlingar alltid i sin helhet.

Här hittar du kallelser och protokoll

I de utfällbara fälten nedan hittar du aktuella kallelser och protokoll för året 2024.
Välj nämnd/styrelse och vilket datum du vill se kallelsen eller protokollet. Letar du efter kallelser och protokoll från tidigare år, hittar du dessa längst ned på sidan.

Äldre kallelser och protokoll, 2021 - 2023

Kontaktuppgifter

16 april 2024