Kallelser & protokoll 

Här publiceras kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser med tillhörande handlingar och protokoll. För att skydda personuppgifter publiceras inte alla ärenden eller handlingar alltid i sin helhet.

Kallelser och protokoll 2023

Välj nämnd/styrelse och vilket datum du vill se kallelsen eller protokollet. Vi publicerar aktuella kallelser, protokoll och handlingar från 2021 och framåt. Är du intresserad av kallelser, protokoll och handlingar från tidigare år ber vi dig kontakta kommunstyrelsens kansli.

Kallelser och protokoll från 2021 - 2022

Kontaktuppgifter

1 december 2023