Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Arbete och utbildning

Här hittar du som är nyanländ till Sverige mer information om arbete, barnomsorg och utbildning för barn.

Arbetsrätten hjälper dig på arbetet

I Sverige ska alla som kan arbeta försörja sig själv och sin familj. Att arbeta kallas även för att jobba. Det finns många lagar och avtal som styr hur man arbetar i Sverige. De lagar och regler som gäller mellan arbetsgivare och arbetstagare kallas för arbetsrätt. Arbetsrätten ser bland annat till så att du behandlas på ett respektfullt sätt, får en rättvis lön och inte kommer till skada. Nedan kan du läsa om olika vägar till att skaffa ett arbete.

Du kan söka arbete på många olika sätt:

 • du kan besöka Platsbanken på Arbetsförmedlingens webbplats och söka arbete genom annonser om lediga arbeten
 • du kan kontakta bemanningsföretag. Ett bemanningsföretag hyr ut personal till olika företag.
 • du kan kontakta rekryteringsföretag. Ett rekryteringsföretag hittar personer åt företag som vill anställa ny personal
 • du kan svara på annonser i dagstidningar eller på Internet
 • du kan ta kontakt med en arbetsgivare
 • du kan fråga människor som du känner

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är en myndighet som ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen stöttar arbetssökande i att hitta jobb och arbetsgivare att hitta nya medarbetare. De kan även tipsa om vilket yrke som passar dig bäst om du är osäker.

Det finns ett särskilt stöd från Arbetsförmedlingen för dig som nyss har fått uppehållstillstånd. Det kallas för etableringsprogrammet. Målet med etableringsprogrammet är att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och tjäna egna pengar.

För att delta i etableringsprogrammet ska du:

 • vara mellan 20 och 64 år gammal.
 • ha fått uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller vara anhörig till någon av dessa.

Du måste betala skatt på din lön när du arbetar. Din arbetsgivare måste betala sociala avgifter. Det kallas att arbeta vitt, och är en lag som alla är skyldiga att följa. Skattepengarna går till samhället för att bekosta exempelvis sjukvård.

Det finns många fördelar med att arbeta vitt. Bland annat får du:

 • Ett anställningsbevis.
 • referenser.
 • rätt till semester.
 • rätt till betald föräldraledighet.
 • försäkringar.
 • pensionspoäng.
 • betalt om du är sjuk.
 • betalt om du behöver vara hemma om ditt barn blir sjukt.

Om du arbetar utan att betala skatt kallas det för att du arbetar svart. Att arbeta svart är olagligt. Det kan leda till fängelse i upp till två år.

Om du är förälder och arbetar eller studerar, har ditt barn rätt till barnomsorg. Barnet kan till exempel vara på förskola eller hos en dagbarnvårdare.

Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen har ditt barn rätt till barnomsorg under den tiden som du gör de aktiviteter som ingår i din handlingsplan.

Om du är föräldraledig med barnets yngre syskon har barnet rätt till barnomsorg ungefär tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Du kontaktar kommunen för att få veta mer om barnomsorgen i Flens kommun.

Du kan få så kallad föräldrapenning om ditt barn är sjukt och du inte kan gå till arbetet. Det kallas även för vård av barn, VAB. Då får du 80 procent av din lön från din arbetsgivare. Du kan ta ut högst 120 dagar per år. Man ansöker om ersättning hos Försäkringskassan, som är en mydighet i Sverige.

Förskola och utbildning i Sverige

I Sverige har alla barn rätt till utbildning och omhändertagande. Det finns olika lagar i Sverige som talar om hur skolan ska vara för att alla barn och ungdomar ska kunna utveckla sig på bästa sätt. Här hittar du mer information om vilka regler som gäller, och om vilket stöd man kan få för att man ska kunna gå i den svenska skolan.

Du har rätt till utbildning i skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola eller anpassad grund- och gymnasieskola, specialskola och fritidshem.

Om du är asylsökande har du rätt till utbildning på gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan om du påbörjar dina studier innan du fyllt 18 år.

Om du har uppehållstillstånd och är folkbokförd eller kommer att folkbokföras i en kommun har du rätt att påbörja studier på gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Skolplikt innebär att du måste gå i skolan om det inte finns ett giltigt skäl att inte göra det.

Om du går i grundskolan, har uppehållstillstånd och är folkbokförd eller kommer att folkbokföras i en kommun har du skolplikt. Skolplikten börjar på höstterminen det år du fyller sex år. Skolplikten gäller oftast under tio år.

Du har rätt till utbildning i skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola eller anpassad grund- och gymnasieskola, specialskola och fritidshem.

Om du är asylsökande har du rätt till utbildning på gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan om du påbörjar dina studier innan du fyllt 18 år.

Om du har uppehållstillstånd och är folkbokförd eller kommer att folkbokföras i en kommun har du rätt att påbörja studier på gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Om du är asylsökande ska du börja i grundskolan eller erbjudas plats i gymnasieskolan så snart som möjligt, det bör ske senast en månad efter att du kom till Sverige. Om du har uppehållstillstånd ska du börja i grundskolan eller erbjudas plats i gymnasieskolan så snart som möjligt. Det kostar ingenting att gå i grundskola eller gymnasieskola i Sverige.

Kontaktuppgifter

 • Kontakt

  Telefonnummer:
  0157 - 43 00 00

  Besöksadress:
  Sveavägen 1, 642 81 Flen

Taggar:

Arbete för dig som nyanländ
Ny i Sverige
Barnomsorg vid arbete

Sidan uppdaterad: 2024-02-26

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

Ny i Sverige 

Är du ny i Sverige?

Här hittar du information som kan vara till nytta för dig som nyligen anlänt till Sverige och Flens kommun.

Ny i Sverige

Nyanländ

Två kvinnlig vänner håller om varandra 

Språkvän

Här hittar du mer information om hur en språkvän kan hjälpa dig som är nyanländ.

Språkvän

hjälp för nyanlända i Sverige

Ensamkommande barn och ungdomar

Ensamkommande barn

Alla barn har rätt till samma behandling och rättigheter, även ensamkommande barn och ungdomar som inte har en vårdnadshavare med sig till Sverige.

Ensamkommande