Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Ensamkommande barn & ungdomar

Alla barn har rätt till samma behandling och rättigheter, även ensamkommande barn och ungdomar som inte har en vårdnadshavare med sig till Sverige.

ett barn som ritar

Hur tar kommunen hand om ensamkommande barn & ungdomar?

Nyanlända barn och ungdomar i Sverige får antingen en familjehemsplacering eller en plats på ett hem för vård och boende. Alla ensamkommande barn har enligt lag rätt till en så kallad god man,  som ska fungera som förmyndare och vårdnadshavare.

Villagatans stödboende för ungdomar

På Villagatan bor ensamkommande ungdomar upp till 21-års ålder, som kommer från länder där det pågår eller har pågått krig eller förföljelse. Verksamheten har ett antal lägenheter i centrala Flen. Personalen arbetar med att stödja ungdomarna så att de ska vara trygga i att stå på egna ben den dagen de fyller 21. Att gå i skolan är exempelvis en viktig del av arbetet för att man ska bli en självständig individ, med möjligheter att långsiktigt kunna vara delaktig i det svenska samhället.

Taggar:

Ensamkommande

Sidan uppdaterad: 2023-11-29

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

Ny i Sverige 

Nyanlända kommuninvånare

Här kan du läsa mer om hur du som nyligen kommit till Sverige kan få utbildning och stöd om hur det svenska samhället fungerar.

Nyanlända

SFI

Kompassen barn och unga

Tre tonårsgrabbar vid sina datorer 

God man för ensamkommande

Här hittar du information som kan vara till nytta i ditt uppdrag som god man åt ensamkommande barn.

God man för ensamkommande barn

Två kvinnlig vänner håller om varandra 

Språkvän

Här hittar du mer information om hur en språkvän kan hjälpa dig som är nyanländ.

Språkvän

hjälp för nyanlända i Sverige