Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Platssamverkan i Flen

Var med och gör Flen till en tryggare plats – var en del av Platssamverkan.

Violentorget i Flens centrum med människor som tittar på ett scenframträdande

Platssamverkan i Flen, vad är det?

Modellen bygger på att de aktörer som finns i ett geografiskt avgränsat område - fastighetsägare, näringsidkare, kommun, polis och civilsamhälle - tar ett gemensamt ansvar för att minska brottstillfällen och skapa en levande, trygg, attraktiv och inkluderande närmiljö genom att ta gemensamt ansvar för exempelvis renhållning, säkerhet, planteringar, evenemang, design och belysning.

Genom kartläggningar som polis och kommun gemensamt gör i Flens kommun har Violentorget med omnejd länge pekats ut som en otrygg plats. Återkommande inslag har varit nedskräpning, otrygghetsskapande samlingar av personer samt misstänkt droghantering på platsen

År 2019 ingick den dåvarande fastighetsägaren till Lästen och Flens kommun en överenskommelse för att adressera dessa problem genom en platssamverkan. Projektet leddes av stiftelsen Tryggare Sverige och finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Vid starten inkluderades Platssamverkan av Flens kommun, Polisen, Prins Wilhelms gymnasium, Sörmlands Sparbank, Ica Kvantum, Svenska handelsfastigheter och Unilever.

En trygghetsanalys bekräftade bilden av Violentorget som en otrygg plats med bristande gestaltning och funktioner. Platssamverkan Flen har därefter utarbetat en avsiktsförklaring och handlingsplan med målet att öka tryggheten och attraktiviteten på platsen.

Varför är Platsamverkan viktigt i Flen?

Sedan Platssamverkan startade har Violentorget blivit en plats med en bättre sammansättning av besökare på torget. Från att ha varit ett öde ställe ser man nu mer liv och rörelse på torget - fler ögon på platsen. Det har blivit en minskning av antalet anmälda brott på platsen. Rapporter om misstänkt droghandel har avtagit helt och klagomål på stök och skadegörelse i parkeringsgarage har upphört. Platsen uppfattas idag som mer inbjudande och omskrivs på sociala medier i positiva ordalag.

Vad har Platssamverkan gjort för tryggheten?

Sedan sommaren 2020 har Platssamverkan varje sommar genomfört bemannade Sommartorg för att skapa trygg närvaro och erbjuda aktiviteter med pyssel, lek, musik- och familjeunderhållning.

Tre ljusfestivaler har genomförts på torget där gymnasieeleverna har varit starkt involverade och skapat en kulturell tillställning där ungdomar, lokala aktörer och boende får tillfälle att mötas över generationsgränserna.

Torget inreds och dekoreras varje sommar med färgglada möbler och vimplar för att välkomna besökare och boende och fina blommor placeras för att göra torget inbjudande.

En platsbyggd boulebana har anlagts på Violentorget med de seniora boende kring torget i åtanke.

Trygghetsvandringar genomförs årligen på platsen.

Den gamla scenen på torget har rivits för att förebygga otrygghetsskapande häng på platsen.

Parkeringsgaraget har försetts med ett inpasseringssystem för att förhindra att obehöriga tar sig in.

Vad blir nästa steg? Var med så får vi se!

Hör av dig till:

Jocke Andersson
Samordnare Platssamverkan och Forum Flen
E-post: naringsliv@forumflen.se
Telefon: 070-4410495

Logotyp platssamverkan

Sidan uppdaterad: 2024-02-19

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

barn med pärlplattehjärta

Barn & familjeaktiviteter

På den här sidan hittar du barn och familjeaaktiviteter i Flens kommun.

Barn

Familjeaktiviteter

Familj

Lov

Lovaktiviteter

Sommarlov

Sportlov

Höstlov

Vinterlov

sångerska sjunger

Kultur

Flens kommun har ett aktivt och rikt kultur- och föreningsliv.

Kultur

Kulturplan

Kulturnytt

bild på stadshus

Gator & torg

När gator och torg planeras vägs flera faktorer in i arbetet. Särskilt viktigt att tänka på är framtida drift och underhåll, framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet.

Gator

Torg