Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Anpassad gymnasieskola

Här hittar du information om vilka valmöjligheter som finns om du vill söka till en anpassad gymnasieskola.

Flens kommun kommer under hösten 2024 och i lärlingsform kunna erbjuda programmen:

 • Hälsa, vård och omsorg
 • Skog. mark och djur
 • Fastighet, anläggning och byggnation
 • Samhälle, natur och språk
 • Administration, handel o varuhantering

Så här fungerar anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola ger dig en god grund för att kunna studera vidare eller söka arbete och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Utbildningen i anpassad gymnasieskola ska stimulera social gemenskap och utveckla din förmåga att både självständigt och tillsammans med andra lära dig att använda dina kunskaper. Den är flexibel så att alla elever kan utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och utbildningens mål.

Vem kan gå i anpassad gymnasieskola?

Utbildningen i anpassad gymnasieskola är till för dig som har slutat grundskolan eller anpassad grundskola och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans betygskriterier på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada.

För att avgöra om en du tillhör målgruppen för anpassad gymnasieskola gör din hemkommun en utredning med en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Den utredningen ligger till grund för kommunens beslut om du tillhör målgruppen eller inte.

Betygsskalan i anpassad gymnasieskola

På de nationella programmen sätts betyg på varje avslutad kurs. För godkända kurser ges betygen E, D, C, B eller A. Högsta betyg är A och lägsta betyg är E. Klarar eleven inte kraven för betyget E får eleven inget betyg.

Lärlingsutbildning i anpassad gymnasieskola

De nationella programmen i anpassad gymnasieskola kan göras som lärlingsutbildning. Om du går en lärlingsutbildning är du ute på en eller flera arbetsplatser under minst häften av utbildningstiden. En lärlingsutbildning är likvärdig med motsvarande utbildning som görs i skolan.

 

Anpassad gymnasieskola är till för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada.

Kommunen som du bor i gör en utredning
för att avgöra om du får gå i anpassad gymnasieskola.

I anpassad gymnasieskola finns det nationella program,
det finns också individuella program
och möjlighet att välja att gå anpassad gymnasieskola som lärling,
på en eller flera arbetsplatser.

Alla som går ett nationellt program
läser de ämnen som är obligatoriska.
Det är:

 • engelska
 • estetiska ämnen som bild och musik
 • historia
 • idrott och hälsa
 • matematik
 • naturkunskap
 • religionskunskap
 • samhällskunskap och
 • svenska eller svenska som andraspråk.

Varje program har också ämnen
som är särskilda för just det programmet.
Dessutom får du fördjupa dig i ett yrke eller ett ämne,
det kallas programfördjupning.

I anpassad gymnasieskola ingår också ett individuellt val.
Skolan bestämmer vilka kurser som du kan välja,
men alla har rätt att läsa en kurs i idrott och hälsa
och en kurs i hem- och konsumentkunskap.

Om du går ett nationellt program och får godkänt på kursen du läst
så får du ett betyg när kursen avslutas.
Betyg som du kan få för godkänd kurs är E, D, C, B eller A.
Den som inte klarar kraven för betyget E,
får inget betyg.

Det ingår att göra ett gymnaisearbete i anpassad gymnasieskola,
där ska du visa att du klarar vanliga arbetsuppgifter
inom det program du valt.
Om ditt gymnasiearbete i anpassad gymnasieskola når målen
så får du betyget E.

I alla nationella program ingår apl,
apl betyder att lära sig på en arbetsplats.
Alla som går ett nationellt program
ska vara ute på arbetsplatser i minst 22 veckor.

Alla elever ska ha en egen studieplan.
I studieplanen står vilket program som du går
och vilka kurser som ingår.

När du är klar med anpassad gymnasieskola
får du ett gymnasiebevis avseende anpassad gymnasieskola.
Där står:

 • det program som du har gått
 • de kurser som du läst
 • dina betyg
 • den arbetsplats som du gjort din apl eller praktik på
 • och vad ditt gymnasiearbete i appassad gymnasieskola handlar om.

Kontaktuppgifter

 • Kontakt

  Telefonnummer:
  0157 - 43 00 00

  Besöksadress:
  Sveavägen 1, 642 81 Flen

Taggar:

anpassad gymnasieskola
anpassad skola

Sidan uppdaterad: 2024-03-05

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll