Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Förskolor i Flens kommun

Här hittar du alla förskolor i Flens kommun, både kommunala och fristående. Förskolan är en skolform med en egen läroplan, där barn kan börja från och med att de fyllt 1 år.

barn som cyklar på trehjuling

Om kommunala förskolor i Flen

Förskolorna i Flens kommun fokuserar på att skapa en stimulerande och lustfylld lärmiljö för barnen, där pedagogerna är inriktade på att uppmuntra barnens nyfikenhet och självförtroende.

Flera av förskolorna är miljöcertifierade i Grön flagg och arbetar med hållbar utveckling i sin verksamhet.

I likabehandlingsarbetet arbetar förskolorna med att bemöta alla med respekt och att alla ska känna sig välkomna och trygga. Verksamheten är fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Förhållningssättet går ut på att vara nära barnen och att lyssna och vara delaktiga i barnens val under dagen.

Förskolorna i Flen lägger grunden för ett livslångt lärande, genom att vara medforskande pedagoger som utforskar och upptäcker tillsammans med barnen. Pedagogerna ställer utmanande frågor och ger barnen tid att tänka utan att ge det rätta svaret.

Alla förskolor arbetar enligt förskolans läroplan Lpfö-18 och har egna verksamhets- och likabehandlingsplaner.

Kommunen är stolta över de välplanerade utemiljöer som alla förskolor har med lekredskap och olika möjligheter för barnens lek och utveckling.

Det finns både kommunala och privat drivna förskolor och skolor

 • Enskilda förskolor är de förskolor som inte drivs av kommunen
 • Friskolor kallas de skolor som inte drivs av kommunen

MÅRBACKA FÖRSKOLA

Datum som förskolan stänger klockan 14.45 på grund av arbetsplatsträff:

 • 2024-02-14
 • 2024 -03-13
 • 2024-04-10
 • 2024-05-15

Meddela personalen minst en vecka i förväg om du behöver ha omsorg för ditt barn vid dessa tillfällen.

BJÖRKLIDENS FÖRSKOLA

Datum som förskolan stänger kl 14.30 för arbetsplatsträff:

 • 2024-04-08
 • 2024-04-29
 • 2024-05-27
 • 2024-06-17

Kontakta rektor minst 10 dagar i förväg om du behöver omsorg för ditt barn dessa tider.

BROGETORPS FÖRSKOLA

Datum som förskolan stänger kl 14.45 för arbetsplatsträff:

 • 2024-02-15
 • 2024-03-14
 • 2024-04-11
 • 2024-05-16

Meddela personalen minst en vecka i förväg om du behöver ha omsorg för ditt barn vid dessa tillfällen.

KUNGSFÅGELNS FÖRSKOLA

Datum som förskolan stänger kl 14.45 för arbetsplatsträff:

 • 2024-02-14
 • 2024-03-13
 • 2024-04-10
 • 2024-05-15

Meddela personalen minst en vecka i förväg om du behöver ha omsorg för ditt barn vid dessa tillfällen.

 

SJÖGÅRDENS FÖRSKOLA

Datum som förskolan stänger kl 14.45 för arbetsplatsträff:

 • 2024-02-15
 • 2024-03-14
 • 2024-04-11
 • 2024-05-16

Meddela personalen minst en vecka i förväg om du behöver ha omsorg för ditt barn vid dessa tillfällen!

 

TALLBACKENS FÖRSKOLA

Förskolan stänger kl 14.30 för arbetsplatsträff:

 • 2024-03-25
 • 2024-04-22
 • 2024-05-20
 • 2024-06-17


Kontakta rektor minst 10 dagar i förväg om du behöver omsorg för ditt barn dessa tider.

KNEKTENS FÖRSKOLA

Datum som förskolan stänger kl 14.45 för arbetsplatsträff:

 • 2024-02-12
 • 2024-03-11
 • 2024-04-08
 • 2024-05-06

Meddela personalen minst en vecka i förväg om du behöver ha omsorg för ditt barn vid dessa tillfällen.

 

TOMTEBO FÖRSKOLA

Datum som förskolan stänger kl 14.30 för arbetsplatsträff:

 • 2024-04-08
 • 2024-04-29
 • 2024-05-27
 • 2024-06-17

Kontakta rektor minst 10 dagar i förväg om du behöver omsorg för ditt barn dessa tider.

Björklidens förskola

bild på förskola
 • Ligger nära skogen och har en stimulerande miljö både inom- och utomhus.
 • Har tre avdelningar med olika åldersgrupper.
 • Är miljöcertifierade i Grön flagg och fokuserar på en välfungerande utemiljö.
 • Arbetar enligt förskolans läroplan och värdesätter kulturell mångfald samt främjar likabehandling.

Adress: Änglundavägen 11, Flen
E-post: bjorkliden@edu.flen.se

Telefonnummer till avdelningar

Blåsippan: 0157-43 06 70

Gröna: 0157-43 06 71

Röda: 0157-43 06 72

Brogetorp förskola

Gult trähus med gungor på en innergård
 • Belägen i naturskönt område i Flens norra del.
 • Har tre avdelningar för olika åldersgrupper.
 • Arbetar med Grön Flagg och hållbar utveckling i undervisningen.
 • Stor vikt läggs vid högläsning för att stärka barnens språkutveckling.

Adress: Januarivägen 12, 642 33 Flen
E-post: brogetorp@edu.flen.se

Telefonnummer till avdelningar

Regnbågen: 0157-43 06 50

Granen: 0157-43 06 51

Blåklinten: 0157-43 06 52

Sjögårdens förskola

Bild på grå byggnad i trä
 • Ligger på Salstaområdet i södra Flen med utsikt över Gårdssjön.
 • Mångkulturell inriktning och betoning på språkutveckling.
 • Arbetar aktivt med värdegrunden och Grön Flagg för hållbar utveckling.
 • Starkt fokus på samverkan med vårdnadshavare.

Adress: Sveavägen 18, Flen
E-post: sjogarden@edu.flen.se

Telefonnummer till avdelningar

Skutan: 0157-43 06 56

Jollen: 0157-43 06 57

Bojen: 0157-43 06 58

Kungsfågelns förskola

Ett beige tegelhus i bakgrunden, en lekplats i förgrunden
 • Belägen i naturskönt villaområde i Flens östra del.
 • Har fem avdelningar för olika åldersgrupper.
 • Inriktning på att skapa en interkulturell förskola.
 • Stort fokus på utomhusmiljön och närliggande skog.

Adress: Bergsgatan 25, Flen
E-post: kungsfageln@edu.flen.se

Telefonnummer till avdelningar

Talgoxen: 0157-43 06 66

Örnen: 0157-43 06 73

Blåmesen: 0157-43 06 74

Svanen: 0157-43 06 76

Duvan: 0157-43 06 77

Knektens förskola

bild på förskola

Adress: Skolgatan 1, 640 32 Malmköping
E-post: knekten@edu.flen.se

Telefonnummer till avdelningarna

Blåbäret: 0157-43 12 53, 072-16 62 569

Hallonet: 0157-43 12 56, 072-16 62 571

Krusbäret: 0157-43 12 52, 072- 16 62 568

Lingonet: 0157-43 12 54, 072-97 44 773

Björnbäret: 0157-43 12 51, 072-16 62 567

Smultronet: 0157-43 12 55, 072- 16 62 570

Nyponet: 0157-43 12 50, 072-16 62 566

Mårbacka förskola

En lekpark och en lekstuga mot en grön bakgrund av gräs och träd

Adress: 635, 640 33 Bettna
E-post: marbacka@edu.flen.se

Telefonnummer till avdelningar

Linden: 0157-43 12 65

Boken: 0157-43 12 66

Tomtebo förskola

Lekpark i stor sandlåda med ett gult trähus i bakgrunden

Adress: Ängsvägen 8, Mellösa
E-post: tomtebo@edu.flen.se

Telefonnummer till avdelningar

Solen: 0157-43 15 60/ 072-166 25 63

Stjärnan: 0157-43 15 62/ 072-350 04 69

Månen: 0157-43 15 61/ 072-166 25 64

Tallbacken förskola

Röd tegelbyggnad i bakgrunden med gräs- och grusyta i förgrund

Adress: Skolgatan 1, Hälleforsnäs, Sverige
E-postadress: tallbacken@edu.flen.se

Telefonnummer till avdelningar

Sländan 1-3 år: 0157-43 15 51

Gräshoppan 1-3 år: 0157-43 15 56

Humlan 3-5 år: 0157-43 15 50

Skalbaggen 3-5 år: 0157-43 15 55

Myggan 3-5 år: 0157-43 15 54

Ansök om barnomsorg på fristående förskola

Detta gör du direkt till respektive verksamhet.

Förskolan Åliden

bild på förskola

Hooyo – pedagogisk omsorg

Brun lägenhetsbyggnd med inhägnat område, gunnebostängsel

Adress: Salstagatan 642 36, Flen
Tel:
0157-146 00
E-post:
Hooyoforskola@gmail.com

I Ur och skur - Blåvingen

bild på förskola

Adress: Orrögatan 16, Flen, Sverige
Tel: 0157-101 51
E-post: iurochskur@hotmail.com
Hemsida: https://iurochskur.wixsite.com/blavingen Länk till annan webbplats.

Montessoriförskolan Pinocchio

Adress: Orrögatan 17, 642 32 Flen, Sverige
Tel: 076-304 87 55
Hemsida: https://www.pinocchio-flen.se/ Länk till annan webbplats.

Trollemo

bild på förskola

Adress: Vadsbrovägen 15, Flen, Sverige
Telefon: 0157-703 17
E-post: forskolantrollemo@hotmail.com

Dunkers förskola

bild på förskola

Adress: Prästgården, Dunker, Malmköping, Sverige
Tel: 0157-220 22
E-post: info@dunkersskola.se
Hemsida: https://dunkersskola.se/ Länk till annan webbplats.

Sparreholms skola och förskola

Adress: Skolgatan 6, Sparreholm
E-post:sparreholmsskolan@gmail.com

Barnomsorg på obekväm arbetstid

I kommunen finns barnomsorg på obekväm arbetstid under lördagar och söndagar för barn i åldrarna 1-9 år. Du ansöker via blankett som nås via kommunens e-tjänst. Observera att handläggning för denna typ av barnomsorg är upp till 4 månader, och du behöver ansöka igen var 6:e månad.

Kontaktuppgifter

Taggar:

Förskolor i Flens kommun
Planeringsdagar förskolor
Kommunala och fristående förskolor
Barnomsorg på obekväma arbetstid

Sidan uppdaterad: 2024-05-06

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

Två unga pojkar med varsin ryggsäck vända mot varandra 

Förskoleklass

Här hittar du information om förskoleklass som rör barn som fyllt eller fyller sex år under året.

Förskoleklass

Förskola

Personalen på familjecentralen står framför ingången till sin verksamhet 

Familjecentralen

Här hittar du information om Familjecentralen, en verksamhet som inrymmer barn- och mödrahälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande insatser för familj och föräldrar.

Öppen förskola

Familjestödjare

Barnmorskemottagning

Barnavårdscentral

Ansök eller säg upp plats förskolan 

Avgifter för barnomsorg

Här finns information om avgifter för barnomsorg som baseras på din inkomst.

Barnomsorg

Förskoleplats

Säg upp förskola

Ansök om förskola