Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Starta fristående förskola eller skola

Här hittar du information om hur du går tillväga om du vill starta en fristående förskola eller skola i Flens kommun.

bild på gul grundskola 

Olika processer beroende på vad du önskar starta

Beroende på om du ska starta en förskola eller en skola, skiljer sig processen något åt. Det beror på att olika myndigheter beslutar om tillstånd för verksamheten. Observera att Flens kommun kan komma att ta ut avgifter för administrativ handläggning av ansökningsprocessen.

Steg 1. Hitta en lokal
Börja med att hitta den plats där du vill driva verksamheten. Söker du en befintlig lokal att hyra, har Flens kommun ett lokalregister. Här kan du se vilka av kommunens egna lokaler som går att hyra. 

Steg 2. Ansöka om bygglov eller göra en anmälan
Vid ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnad av en lokal för förskola eller skola måste du normalt söka bygglov och göra en anmälan. 

Steg 3. Anmälan till kommunen
Innan en ny, tillbyggd eller renoverad lokal för förskola eller skola tas i bruk måste verksamheten anmälas enligt miljöbalken. Om livsmedel ska hanteras i lokalen krävs även en registrering enligt livsmedelslagstiftningen.

Steg 4. Godkännande av verksamheten
För att få bedriva förskoleverksamhet och få rätt till bidrag krävs ett godkännande från barn-, utbildnings- och kulturnämnden. 

För att få bedriva skolverksamhet och få rätt till bidrag krävs ett godkännande från Skolinspektionen. På Skolinspektionens webbsida finns mer information om hur du går tillväga för att ansöka om att starta en fristående skola och hur processen går till.

Börja med att kontakta Skolinspektionen för att inleda processen med att få verksamheten godkänd.

I denna folder har vi samlat information som kan vara behjälplig när du vill starta en fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet i Flens kommun.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Riktlinjer godkännande, rätt till bidrag, tillsyn .pdf Pdf, 348.2 kB. 348.2 kB 2023-09-14 15.14

Kontaktuppgifter

  • Kontakt

    Telefonnummer:
    0157 - 43 00 00

    Besöksadress:
    Sveavägen 1, 642 81 Flen

Taggar:

Starta fristående förskola
Starta fristående skola
Starta friskola

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll