Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Barn & elevhälsa

Här hittar du information kommunens barn- och elevhälsa, en central enhet som fungerar som en stödfunktion för förskolornas och skolornas elevhälsoarbete.

barn som leker i höstlöv

Elevhälsoteam 

På varje skola finns ett samlat elevhälsoteam som träffas regelbundet. Elevhälsoteamet består av rektor, specialpedagog, speciallärare, kurator, och skolsköterska. Det finns även möjlighet att kalla in psykolog, skolläkare och studievägledaren vid behov. Arbetet leds av ansvarig rektor. 

Elevhälsan 

Elevhälsans medicinska enhet består av skolsköterskor och skolläkare. Deras uppdrag är främst att arbeta förebyggande. Elever erbjuds minst tre planerade hälsobesök jämnt fördelade under grundskoletiden. Dessutom erbjuds undersökning av syn, hörsel och andra kontroller mellan hälsobesöken.

Elever i gymnasieskolan erbjuds minst ett hälsobesök. Vaccinationer erbjuds enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Det finns även möjlighet att kontakta elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser och för att få råd och stöd i psykosociala frågor.

Centralt anpassad insats (CAI)

För att möta upp elever som är i behov av omfattande extraordinära samt komplexa stödåtgärder, finns stöd för skolan att tillgå via centralt anpassade insatser, CAI.

Centralt anpassade insatser är för elever som har svårigheter inom fler områden än de som uppenbarar sig i skolan. En redan utarbetad samverkan med socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin eller habiliteringen är en förutsättning för insatserna, som sker i tät samverkan med elevens hemskola och utbildningen följer grundskolans läroplan.

Mårbacka, Kungsfågeln, Sjögården och Knekten

Rektor, Carina Lukic
Telefon: 0157-43 02 11
E-post: carina.lukic@edu.flen.se

Camilla Vahlberg, specialpedagog
E-post: camilla.vahlberg@edu.flen.se

Anna Winbäck logoped
E-post: anna.winback@edu.flen.se

Björkliden, Tallbacken och Tomtebo

Rektor, Marie Magnusson
Tel: 0157 – 43 02 12
E-post: marie.magnusson@edu.flen.se

Camilla Vahlberg, specialpedagog
E-post: camilla.vahlberg@edu.flen.se

Anna Winbäck logoped
E-post: anna.winback@edu.flen.se

Central studie- och yrkesvägledare
Lina Nettelbladt
E-post: lina.nettelbladt@edu.flen.se
tel: 0157- 43 02 46

Skolsamordnare
Josefina Blas
E-post:josefina.blas@edu.flen.se
tel:0157-43 02 56

Skolpsykolog
Magnus Parnestedt
E-post: magnus.parnestedt@edu.flen.se
tel: 0157- 43 02 53

Skolsköterskor

Stenhammarskolan F-3
Åza Falk
aza.falk@edu.flen.se

0157-430255

Stenhammarskolan 4-6
Cecilia Wattenström
cecilia.wattenstrom@edu.flen.se

0157-430241

Stenhammarskolan 7-9
Pia Grenhoff
pia.grenhoff@edu.flen.se

0157-430242

Kyrkskolan, Bruksskolan
Elisabeth Berglund , medicinskt ledningsansvarig
elisabeth.berglund@edu.flen.se

0157-430249

Bettna skola, Malmaskolan
Ola Köhler
ola.kohler@edu.flen.se

0157-430243

Prins Wilhelmgymnasiet, kompassen
Niklas Lindholm
nicklas.lindholm@edu.flen.se

0157-430258

Gemensamt telefonnummer till pedagogerna: 072-1662574

Maarit Cooper, legitimerad pedagog
E-post: Maarit.Cooper@edu.flen.se

Anna Natanaelsson, legitimerad pedagog
E-post: Anna.natanaelsson@edu.flen.se

Andreas Einer, hälsopedagog
E-post: Andreas.Einer@edu.flen.se

Patrik Pettersson, socialpedagog
E-post: patrik.pettersson@edu.flen.se

Sophie Strid, socialpedagog
E-post: sophie.strid@edu.flen.se

Emelie Widell, socialpedagog
E-post: Emelie.Widell@edu.flen.se

Ida Falk, socialpedagog
E-post: ida.falk@edu.flen.se

Kontaktuppgifter

  • Kontaktcenter

    Telefonnummer:
    0157 - 43 00 00

    Besöksadress:
    Sveavägen 1, 642 81 Flen

Taggar:

Elevhälsa
Barn
Hälsa
Barnhälsa

Sidan uppdaterad: 2023-12-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

två vuxna och ett barn ute i naturen och barnet äter glass

Stöd till individ & familj

Här hittar du information om hur kommunen kan hjälpa till med råd, stöd och behandling för barn, unga och vuxna.

Nova stödboende

Familjestöd

Stöd till barn, ung och familj

bild på biljardköer och biljardbollar

Fritidsgårdar i Flens kommun

Här hittar du information om kommunens olika fritidsgårdar, där alla ungdomar från årskurs 6 till och med tjugo år välkomna.

Fritidsgård

Skjortan

Aktivitetshuset skjotan

Fritidsgårdar

Tjej med downs syndrom rockar sockorna 

Anpassad grundskola

Här hittar du information om den anpassade kommunala grundskolan, för barn med en intellektuell funktionsnedsättning.

Anpassad grundskola

Anpassad skola för funktionsnedsatta barn