Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Nyanlända kommuninvånare 

Här kan du läsa mer om hur du som nyligen kommit till Sverige kan få utbildning och stöd om hur det svenska samhället fungerar.

Samhällsorientering för nyanlända

Samhällsorientering handlar om att varje person utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd för att så snabbt som möjligt:

 • lära sig svenska
 • komma i arbete och klara sin egen försörjning
 • ta del av de rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige.

Vuxenutbildningen erbjuder samhällsinformation som kan genomföras med lärare på plats eller webbaserat, där läraren befinner sig på annan plats och där kommunikationen med eleverna sker med hjälp av webbkameror och headset.

Utbildningen innehåller åtta olika ämnesområden

 • Att komma till Sverige
 • Att bo i Sverige
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • Individens rättigheter och skyldigheter
 • Bilda familj och leva med barn i Sverige
 • Att påverka i Sverige
 • Att vårda sin hälsa i Sverige
 • Att åldras i Sverige

Varje del har olika områden som består av text, ljud, bilder och filmer. Undervisningen kan hållas på arabiska, somaliska, tigrinja, engelska, persiska, ryska, kurdiska och svenska.

Undervisning i svenska för invandrare (SFI), är en utbildning i svenska språket för dem som kommit till Sverige från ett annat land.

För att få studera här måste du:

 1. Vara folkbokförd i Flens kommun,
 2. Ha ett svenskt personnummer,
 3. Inte ha svenska som modersmål,
 4. Vara över 16 år. Du som är upp till 18 år har rätt att gå och lära dig svenska på ungdomsgymnasiet.

I undervisningen får du lära dig om det svenska samhället, arbetslivet och om den svenska kulturen. Kursen ska lägga en god grund för ditt framtida yrkesval.

Det är viktigt att du kommer den dag du är kallad. Om du inte gör det, måste du ansöka igen och vänta ytterligare på din tur. Om det är många som vill läsa svenska kan du få vänta ett tag.

SFI startar under hela året med undantag för juli månad.

För att få mer information om hur du ansöker, vänligen gå till sidan.

Kompassen barn och unga är kommunens mottagningsenhet som riktar sig till barn och ungdomar som är nyanlända i Sverige och som bor i Flens kommun.

Det är hit som du som förälder vänder dig när ditt barn ska börja i skolan i Flens kommun. Vi planerar skolstart i nära samarbete med kommunens förskole- och skolenheter.

Mottagning av nyanlända elever

På Kompassen barn och unga:

 • Skriver du in ditt barn inför skolstart i förskoleklass/grundskola eller gymnasiet.
 • Kartläggs barnets kunskaper och erfarenhet inför klassplacering i skolan.
 • Hjälper vi dig att få kontakt med skolsköterska för hälsosamtal och hälsokontroll.
 • Får du information om den svenska förskolan/skolan/gymnasium.

Kontaktuppgifter till Kompassen
Telefonnummer: 0157-430252
Telefontider Måndag - fredag klockan 8-16.
Besöksadress:

Bergsgatan 25
64231 flen

Du kan även ringa via Kontaktcenter:
Tel: 0157-43 00 00


Här i Sverige finns det stöd för dig
så att du snabbt kan lära dig svenska.
Du får lära dig att hitta ett arbete,
kunna försörja dig själv och din familj.
Du får också hjälp att förstå dina
rättigheter och skyldigheter.

På vuxenutbildningen kan du få information
om samhället. Det kan ske på plats
i skolan med en lärare eller
via internet där läraren är
på en annan plats och
pratar med dig via en webbkamera.

Det finns olika ämnen att lära sig

Utbildningen innehåller åtta
olika områden:

 1. Att komma till Sverige
 2. Att bo i Sverige
 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 4. Dina rättigheter och skyldigheter
 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige
 6. Att påverka i Sverige
 7. Att ta hand om din hälsa i Sverige
 8. Att bli äldre i Sverige

Varje del har information
i form av text, ljud, bilder
och filmer. Du kan få undervisning
på arabiska, somaliska,
tigrinja, engelska, persiska,
ryska, kurdiska eller svenska.

SFI - Lära sig svenska

SFI är en utbildning i svenska språket
för dig som har kommit till Sverige
från ett annat land. För att få
studera här behöver du:

 • Bo i Flens kommun
 • Ha ett svenskt personnummer
 • Inte ha svenska som ditt första språk
 • Vara över 16 år

Du kommer lära dig om det svenska samhället,
arbetslivet och kulturen.
Kursen ska hjälpa dig välja
ett framtida yrke.

Var snäll och kom den dag
som skolan har kallat dig.
Om du inte kan komma
måste du ansöka igen och vänta lite längre.
Ibland kan det finnas många som vill
lära sig svenska. Därför kan det ta lite tid
innan du får börja.

SFI-kurser startar under hela året,
förutom i juli månad.

För att få mer information om
hur du ansöker, går du till denna sida:

Kompassen barn & unga

Om du har barn som är nya i Sverige
och ni bor i Flens kommun,
kan du kontakta Kompassen barn & unga.
Dom kan hjälpa er med saker som rör barnets skolstart.

På Kompassen barn & unga:

 • Hjälper vi dig så att ditt barn får börja i skolan
 • Vi hjälper till att ta reda på hur mycket ditt barn kan så att han eller hon hamnar i rätt skolklass
 • Vi hjälper dig att komma i kontakt med skolsköterskan, som finns till för alla barn och som kan göra hälsokontroller.

Du får också information om hur skolan och förskolan fungerar i Sverige.

Kontaktuppgifter

 • Rektorer vuxenutbildningen

  Rektor: Tommy Persson
  Telefon: 0157-43 09 11
  E-post: tommy.persson@vux.flen.se

  Biträdande rektor: Jessica Hellström
  Telefon: 0157-43 09 36
  E-post: jessica.hellstrom@vux.flen.se

  Elevservice

  Tel: 0157 – 43 09 20
  E-post: elevservice@vux.flen.se

  Besöksadress:
  Allaktivetshuset Skjortan
  Drottninggatan 24
  642 81 Flen

  Postadress:
  Vuxenutbildningen
  Flens Kommun
  642 81 Flen

Taggar:

Nyanlända
SFI
Kompassen barn och unga

Sidan uppdaterad: 2023-11-30

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

vuxna samlade runt ett bord

Modersmålsundervisning

Här hittar du information om modersmålsundervisning, något ditt barn kan ha rätt till om ni pratar ett annat språk än svenska hemma.

Modersmål

Modersmålsundervisning

4 elever och en lärare tar en selfie

Vuxenutbildning-gammal

Här hittar du som är vuxen och som är intresserad av att studera information om kommunens kursutbud och hur du gör för att söka till en utbildning.

Vuxenutbildning

SFI

En kvinna undervisar vuxna elever

Studie- och yrkesvägledning

Är du intresserad av att studera men osäker på hur, vad, var och när? Då kan kommunens studie- och yrkesvägledare hjälpa dig att komma vidare.

Studievägledning

Vägledning

Studievägledare

Yrkesvägledare