Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Teknik- & entreprenörsskolan KomTek

KomTek är en kommunal teknik- och entreprenörskola som vill öka intresset för teknik och naturvetenskap hos barn och unga. 

bilden visar komtek aktivitet med barn

Foto: Komtek Sverige

Kommande evenemang

banner för Komtek Sommar

V. 24 - 13 Juni

Kl. 10.00-12.00
Aktivitet med fritids
Kl. 13.00-15.00
Magnetfiske Bruksdammen, Hälleforsnäs

V.25 - 20 Juni

Kl. 10.00-12.00
Aktivitet med fritids
Kl. 13.00-15.00
Magnetfiske badplatsen i Malmköping

V. 26 - 27 Juni

Kl 10.00-12.00
Aktivitet på Sommartorget @Violentorget, Flen
Kl. 13.00-15.00
Aktivitet med fritids Sparreholm

V.32 - 7 Augusti

Kl. 10.00-12.00
Aktivitet med fritids Mellösa
Kl. 13.00-15.00
Aktivitet med fritids Bettna

bilden visar komtek aktivitet med barn

Foto: Komtek Sverige

Fritidskurser

Enligt konventionen för barns rättigheter har alla barn rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder. Komtek bidrar till detta genom att erbjuda kursverksamhet inom teknik och entreprenörskap för barn och unga. Kurserna bedrivs på kvällar och lov och kan vara av olika längd och har ett varierat innehåll med fokus på praktiskt arbete. Mekanik, elektronik och programmering är några av de teknikområden som behandlas för att skapa rörelse, ljud och ljus i roliga tillämpningar.

För att kunna utmana och lyssna på varje deltagares idéer och tankar ska handledartätheten vara hög vid Komteks fritidsaktiviteter, minst en handledare på mellan fem och tio barn. Alla deltagare ska känna – Jag vill, kan och vågar!

Inga fritidskurser för tillfället

KomTek erbjuder skolbesök inom följande områden:

  • programmering
  • byggnadskonstruktioner
  • olika mekaniska moment
  • lödning
  • teknik och berättande
  • spelskapande.

De olika skolbesöken kan anpassas utifrån målgrupp och tidsåtgång i vår lokal på Prins Wilhelmgymnasiet i centrala Flen. Vi har även möjlighet att komma och hålla lektionen på plats i skolan. För låg- och mellanstadiet är besöket som regel 2 timmar och förlagt till torsdagar och varannan fredag. För att boka in ett besök eller mer information, vänligen kontakta oss.

KomTek erbjuder flera olika typer av fortbildningar för lärare. DIGI18 är enutbildning på 3 timmar där vi går igenom de verktyg vi rekommenderar för att jobba med programmering i skolan. Efter genomgången utbildning kan du även boka så kallade “DIGI18-lådor” för att jobba med materialet ute i sin klass.

Snilleblixtarna

Ett koncept som i första hand vänder sig till lärare eller blivande lärare med barn i årskurserna F-6, men som passar lika bra i samarbete med fritids och särskola.

Snilleblixtarna syftar till att uppmuntra barns intresse för teknik, naturvetenskap, uppfinningar och entreprenörskap. Med Snilleblixtarna stimuleras barnens medfödda initiativförmåga, kreativitet och självtillit. Nyfikenhet kopplad till lusten att lära blir också ett resultat av arbetet med Snilleblixtarna.

Kontaktuppgifter

Taggar:

Teknikskola
Entrepenörsskola
KomTek

Sidan uppdaterad: 2024-07-19

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

ungdom vid dator

Digitala verktyg

Här kan du läsa mer om skolans lärplattform Unikum, Skola 24 och hur kommunen ser digitala verktyg som ett stöd för dig som elev och vårdnadshavare.

IKT

Skola24

Unikum

två män vid roll ups

Digitalt Lärcenter Edtech

Edtech Flen är ett digitalt lärcenter som syftar till att öka det upplevelsebaserade lärandet. 

EDTECH Flen

Upplevelsebaserat lärande

bild på högstadie årskurs 7-9

Grundskola

Här hittar du information om kommunens skolor, läsårstider, timplan och skolval för de barn som går i förskoleklass till och med årskurs 9.

Skolval

Grundskola

Läsårstider

sjukanmälan grundskola