Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Digitalt lärcenter EDTECH FLEN

Edtech Flen är ett digitalt lärcenter som syftar till att öka det upplevelsebaserade lärandet. 

en flicka som har på sig VR glasögon

EDTECH FLEN —ett lärande för framtiden 

EDTECH FLEN bedrivs som ett projekt mellan Flens kommun och Region Sörmland.

Syftet med projektet är att arbeta för att inspirera barn, unga och skolpersonal till ökad kreativitet och fördjupade kunskaper inom naturvetenskap, teknik och matematik. Arbetet möjliggör nya sätt att undervisa i matematik, teknik och flera andra ämnen, där lärare kan få utbildning och stöd i hur exempelvis XR (extended reality), kan användas i undervisningen.

Ett upplevelsebaserat lärande där människor använder flera sinnen, motiverar och förstärker ett djupare lärande. Det kan dessutom tillgängliggöra undervisning även för elever med kognitiva och/eller språkliga svårigheter.

På så sätt stärks även förmågor inom entreprenörskap och innovationsutveckling. Projektet bidrar också till att stärka Sörmlands och Sveriges framtidsutsikter eftersom det möjliggör för utbildningsinstitutioner som exempelvis kommuner, regioner och näringsliv från hela Sverige att utbildas inom begreppen: VR, AR, MR och XR.

Vad menas med begreppen?

Ed = Educational = Utbildning

Tech = Technology/ teknologi/teknik

VR = Virtual Reality = Virtuell verklighet

MR = Mixed Reality = Mixad Verklighet

AR = Augmented Reality = En skapad verklighet

XR = Extended Reality = Utvidgad verklighet

Kontaktuppgifter

Taggar:

EDTECH Flen
Upplevelsebaserat lärande

Sidan uppdaterad: 2024-01-05

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

människa vid dator

Teknik- & entreprenörskola

KomTek är en kommunal teknik- och entreprenörskola som vill öka intresset för teknik och naturvetenskap hos barn och unga. 

Teknikskola

Entrepenörsskola

KomTek

Digitala verktyg 

Digitala verktyg

Här kan du läsa mer om skolans lärplattform Unikum, Skola 24 och hur kommunen ser digitala verktyg som ett stöd för dig som elev och vårdnadshavare.

IKT

Skola24

Unikum

Modersmålsundervisning 

Modersmålsundervisning

Här hittar du information om modersmålsundervisning, något ditt barn kan ha rätt till om ni pratar ett annat språk än svenska hemma.

Modersmål

Modersmålsundervisning