Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Producentansvar

Producentansvar innebär att den som tillverkar, säljer eller importerar en produkt, också ska ta hand om den när den är förbrukad.

När finns det producentansvar?

Producentansvar finns för batterier, bilar, däck, elutrustning, förpackningar, returpapper, läkemedel samt radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor. Dessutom finns det frivilliga åtaganden, som liknar producentansvar, för kontorspapper och lantbruksplast. Du som konsument behöver se till att produkterna hamnar på rätt ställe.

Kom ihåg att både inbyggda och lösa batterier ska samlas in. Batterier som är farliga för miljön är ofta inbyggda i olika uppladdningsbara apparater. Batterierna kan vara gömda i produkten och kan vara svåra att byta ut. Därför ska du alltid lämna in både batteridrivna produkter och lösa batterier till någon av de olika insamlingsplatserna

Den som i Sverige yrkesmässigt tillverkar eller importerar bilar har skyldighet att ta hand om uttjänta bilar utan att begära ersättning från den som lämnar in den. Det gäller om producenten har tillverkat eller yrkesmässigt fört in bilen i Sverige eller om det inte längre finns någon ansvarig producent. Om bilen saknar exempelvis motor, växellåda, katalysator eller andra väsentliga delar får producenten begära skälig ersättning.

En uttjänt bil kan också lämnas till en auktoriserad bildemonterare som inte är ansluten till producenternas nätverk, men då kan bildemonterare ta ut en avgift vid mottagandet.

De som producerar, importerar eller säljer däck ska vara anslutna till ett gemensamt insamlingssystem för däck. Producentansvaret omfattar endast däck som säljs separat och för dessa däck betalas en återvinningsavgift till insamlingssystemet. De flesta däckverkstäder är anslutna till Svensk däckåtervinning och där kan du lämna däck. Däck som sitter på bilen när den skrotas omfattas inte av producentansvaret för däck utan hör till producentansvaret för bilar.

Elavfall ska lämnas in på särskilda mottagningsställen för att undvika att farliga ämnen hamnar på fel ställe. Som privatperson kan du lämna elavfall på Frutorps avfallsanläggning utanför Flen.

Förpackningar lämnas på återvinningsstationer, vilket finns på flera platser i kommunen. Dessa ansvarar FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen för.

Returpapper lämnas på återvinningsstationer, vilket finns på flera platser i kommunen. Dessa ansvarar FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen för.

Rester av läkemedel lämnas in på apotek.

För radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor krävs att du kontakta Strålsäkerhetsmyndigheten.

Taggar:

Producentansvar
Återvinning

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll