Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Matrester blir biogas

På denna sida hittar du information om hur du hanterar dina matrester.

Gröna avfallspåsen 

Foto: Sörmlands vatten

Alla hushåll och verksamheter i Flens kommun ska sortera ut sitt matavfall i en särskild anvisad grön påse. De gröna påsarna läggs i kärlet för hushållsavfall och skiljs därefter ut i en optisk sorteringsanläggning där påsens specifika färg läses av.

Matavfallet från gröna påsen rötas i en biogasanläggning, där biogas och biogödsel bildas. Biogasen kan exempelvis användas som drivmedel, vilket är bättre ur ett klimatperspektiv än fossila bränslen som bensin och diesel. Vid framställning av biogas bildas en rötrest som används som biogödsel på produktiv åkermark.

Hur får jag nya gröna påsar?

Bor du i villa eller fritidshus kan du knyta en påse (den måste inte vara grön) på ditt kärl, så placeras två rullar med påsar på kärlet vid nästa hämtningstillfälle. Bor du i ett flerfamiljshus är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för att du har tillgång till nya påsar. Det går också bra att hämta nya rullar med påsar på återvinningscentralen.

Kontaktuppgifter

Taggar:

Matrester
Biogas

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll