Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Nedskräpning

På denna sida hittar du information om nedskräpning på platser där allmänheten har insyn eller tillgång till.

bild på skylt nedskräpning förbjuden

Klagomål om nedskräpning

Gäller det nedskräpning på kommunal mark eller där kommunen är väghållare ska man i första hand kontakta kommunen.

När nedskräpning sker på övriga fastigheter som inte ägs av kommunen, kontakta då i första hand fastighetsägaren och i andra hand bygg- och miljöavdelningen.

Vid nedskräpning längs en väg ska väghållaren kontaktas. Kommunen är väghållare för tätortsgator och Trafikverket är väghållare för övriga större vägar, läns- och motorvägar. För mindre vägar på landsbygden eller inom samfälligheter kan det vara en privat fastighetsägare eller en vägförening som är ansvarig väghållare. Kontakta kommunen genom synpunktsformuläret om du har upptäckt nedskräpning och inte vet vem som är fastighetsägare eller ansvarig väghållare.

Nedskräpning kring återvinningsstationer anmäler du till Förpackningsinsamlingen.

Förbudet om nedskräpning riktar sig mot alla, och exempelvis glas, papper, engångsgrillar, byggavfall, möbler, bilar och hemelektronik. Om mycket saker samlas eller förvaras på en fastighet och ger ett rörigt intryck kan det också räknas som nedskräpning.

Ett strategiskt arbete mot nedskräpning är viktigt eftersom ett rent samhälle ger en tryggare och trevligare miljö för kommuninvånarna, ger bättre förutsättningar för turism och lokalt näringsliv, och betyder att skador på människor och djur minskar.

Med nedskräpning menas att slänga eller lämna föremål av olika karaktär på marken till exempel fimpar, snabbmatsförpackningar, godispapper, tuggummi, påsar, burkar, engångsgrillar, glas och pantflaskor. Fimpar är det allra vanligaste skräpet. Nedskräpade miljöer bidrar till en upplevelse av otrygghet och att minska nedskräpningen är därmed ett led i att öka tryggheten i offentliga miljöer. Det är olagligt att skräpa ned, och kommuner har ansvar för en stor del av städningen i de offentliga miljöerna.

Handlingsplan mot nedskräpning

Kommuner ska enligt lag ha mål och åtgärder om att förebygga och begränsa nedskräpning. Flens kommun arbetar utifrån en intern handlingsplan där olika förvaltningar och bolag i kommunorganisationen involveras. Handlingsplanen innehåller bland annat åtgärder som att genomföra skräpmätning, städinsatser, kommunikationsinsatser, utbildning om nedskräpningsproblematiken samt att samarbeta med föreningar och företag.

Håll Sverige Rent- kommun

Flens kommun deltar i stiftelsen Håll Sverige Rents kommun-nätverk för att ta del av kunskap och dela erfarenheter med andra kommuner. 2021 utsåg Håll Sverige Rent Flen till näst bästa Håll Sverige Rent-kommun! Motiveringen löd:

”För det fina arbetet under Skräpplockardagarna och Håll Sverige Rent-dagen. Och för att man har antagit en ny gedigen handlingsplan för minskad nedskräpning.”

Hjälp till att plocka skräp

Vill du hjälpa till att hålla Flen rent? I Kontaktcenter i Stadshuset finns påsar, handskar och griptänger för skräpplockning. Griptänger finns även att låna på Fritidsbanken.

bilden visar håll sverige rent logotyp

Kontaktuppgifter

Taggar:

Nedskräpning

Sidan uppdaterad: 2023-11-06

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

bilden visar bilar i tätort

Allmän mark

Här hittar du information om vem som ansvarar för skötsel av allmän mark i Flens kommun.

Gator

Torg

Allmän mark

bild på ett stort hus

Kartgalleri

Här hittar du kartor över Flens kommun.

Karta

Kartor

kartgalleri

bilden visar ett barn som återvinner en burk

Avfall & återvinning

På denna sida hittar du information om återvinning, sortering och avfallsregister.

Avfall

Återvinning