Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Biltvätt

Här hittar du information om hur du på ett miljövänligt sätt tvättar din bil.

Automatisk biltvätt med stängda portar

Varför bör jag tvätta bilen i en särskild biltvätt?

Att tvätta bilen direkt på gatan är inte bra för miljön, eftersom tvättvattnet som rinner av bilen innehåller tvättkemikalier, oljerester och asfalt. Vattnet rinner ut i dagvattenbrunnar och går orenat ut i vattendrag och sjöar. Inom vattenskyddsområden kan det förorenade vattnet också vara skadligt för dricksvattnet. I bilschampon och avfettningsmedel finns kemikalier som kan förgifta och skada vattenlevande djur. Även milda tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana ämnen. När du tvättar din bil ska du använda miljömärkta rengöringsmedel.

Tvätta i första hand din bil i en särskild biltvätt avsedd för andamålet. På så sätt samlas vattnet upp och renas innan det släpps ut igen. Vid enstaka tvätt av bilen på hemmaplan, ska du parkera långt ifrån dagvattenbrunnar och dricksvattentäkter, gärna på grus eller gräs eftersom detta hjälper till att rena vattnet innan det når marken.

Vad säger lagen?

Enligt 9 kapitlet 7 § miljöbalken, ska avloppsvatten avledas och renas — eller tas om hand på ett sätt så att risk eller skada för människors hälsa och miljön inte uppkommer. Att tvätta bilen på gatan är enligt lagen ett felaktigt sätt att hantera tvättvattnet.

Taggar:

Biltvätt

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll