Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Skrotbilar

På denna sida kan du läsa mer om skrotbilar, hur du gör för att lämna in en bil till en bildemonterare och vad som sker om du upptäcker en skrotbil i miljön.

Skrota bilen

Uttjänta bilar som inte saknar väsentliga delar kan lämnas in på någon av bilproducenternas mottagningsställen. Du kan även lämna ditt fordon hos en godkänd bilskrotare. På Sveriges Bilskrotares Riksförbunds hemsida kan du se vilka bildemonterare som är auktoriserade.

När du ska skrota din bil, ska du komma ihåg att:

  • ta med dig legitimation och registreringsbevis,
  • bifoga en fullmakt om någon annan lämnar bilen åt dig, och
  • kräva kvitto på att ägandet övergått till mottagningsstället.

På Transportstyrelsens hemsida hittar du utförlig information om avregistrering av fordon.

Övergivna skrotbilar

Att överge sitt fordon eller förvara den på ett sätt som strider mot lagstiftningen i miljöbalken är ett miljöbrott som är straffbart med böter eller fängelse. I första hand är det fordonsägaren som är ansvarig för att transportera bort fordonet. Om kommunen fraktar bort ett fordonsvrak debiteras fordonsägaren kostnaderna för flyttning och skrotning av fordonet.

Om du upptäcker en skrotbil, kan du anmäla detta till bygg- och miljöavdelningen. Rör sig om en felaktigt uppställd bil, som utgör trafikfara eller trafikhinder, ska du kontakta polisen, telefon 114 14. Om fordonet finns efter Trafikverkets vägar anmäler du fordonet till Trafikverket.

Skrotbil på privat mark

Kommunen kan i vissa fall även hjälpa privata mark- eller fastighetsägare med att flytta skrotbilar från sin mark.

Ibland dyker skrotbilar upp på ställen där de inte ska vara. Det är, förutom störande för miljön, en miljörisk och skrotbilarna kan locka barn och utgöra farliga lekplatser.

Taggar:

Skrota
Skrotbil
Skrotbilar

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll