Hoppa till huvudinnehåll
En björk med ett stort inristat hjärta, gångväg, höst

Hållbar utveckling

I Flens kommuns vision, som antogs av kommunfullmäktige i mars 2012, sägs bland annat: ”Med varsamhet och eftertanke värnar vi om vårt sjörika sörmländska landskap och tar ansvar för en hållbar utveckling”.

För att uppnå hållbar utveckling bedriver kommunen ett strategiskt och systematiskt miljöarbete. I oktober 2020 antog kommunfullmäktige ett hållbarhetsprogram med ambitioner för Flens kommun till 2030 inom de 17 målområdena i Agenda 2030 som handlar om miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling. Det handlar bland annat om hållbara städer, anständiga arbetsvillkor, biologisk mångfald, inkluderande samhällen, att begränsa klimatförändringarna och uppnå jämlika livsvillkor. Hållbarhetsprogrammet vägleder inriktningen för all planering i den kommunala organisationen och följs upp en gång per mandatperiod i en hållbarhetsrapport. Under 2022 genomfördes den första uppföljningen av programmet.

För energi- och klimatarbetet finns en energi- och klimatplan som gäller mellan 2019-2023.

Kontakt

Kontaktcenter
E-post

Sidansvarig: Josefin Smeds
Senast uppdaterad: 2023-01-16 12:57:38

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Josefin Smeds

Miljöstrateg

0157 - 43 00 44