Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Sjöar & vattendrag

Här hittar du information om hur Flens kommun arbetar för att vårda de över hundra sjöar och vattendrag som finns lokaliserade inom våra gränser.

Flen är medlemmar i Nyköpingsåarnas vattenförbund

Kommunen är en av många medlemmar i Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund. Förbundet är en ideell organisation som bland annat övervakar vattenkvaliteten i systemet. Visste du att de allra flesta sjöar och vattendrag ingår i Nyköpingsåns vattensystem? Med det menas att de förr eller senare rinner ut i Nyköpingsån, som i sin tur rinner vidare ut i Östersjön i Nyköpingstrakten.

Sveriges sjöar vattendrag och kustvatten är indelade i fem vattendistrikt. Flens kommun ingår i Norra Östersjöns vattendistrikt. I varje vattendistrikt finns en vattenmyndighet. Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt har klassificerat och antagit miljökvalitetsnormer för ett antal så kallade vattenförekomster. På Länsstyrelsens hemsida VISS kan man se uppgifter om kvalitet med mera i ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) samt grundvatten.

Kalkning av försurade sjöar har pågått i Flens kommun sedan 80-talet. Kalkningen görs utifrån en regional kalkningsplan som tas fram av länsstyrelsen. I Flens kommun ingår fyra sjöar i programmet (Ältaren, Ungsjön, Hedsjön och Acksjön). Kalkningen sköts och bekostas av kommunen (som upphandlar entreprenör). Kommunen får statsbidrag till verksamheten.

Taggar:

Sjö
Sjöar
Vatten
Vattendrag

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll