Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Hållbar utveckling

Flens kommuns vision är att med varsamhet och eftertanke värna vi om vårt sjörika sörmländska landskap och ta ansvar för en hållbar utveckling.

Vad gör kommunen för att uppnå sina mål?

För att uppnå hållbar utveckling bedriver kommunen ett strategiskt och systematiskt miljöarbete. I oktober 2020 antog kommunfullmäktige ett hållbarhetsprogram med ambitioner för Flens kommun till 2030 inom de 17 målområdena i Agenda 2030 som handlar om miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling. Det handlar bland annat om hållbara städer, anständiga arbetsvillkor, biologisk mångfald, inkluderande samhällen, att begränsa klimatförändringarna och uppnå jämlika livsvillkor. Hållbarhetsprogrammet vägleder inriktningen för all planering i den kommunala organisationen och följs upp en gång per mandatperiod i en hållbarhetsrapport. Under 2022 genomfördes den första uppföljningen av programmet.

Tips för en hållbar vardag

Här kommer lite tips för en hållbar vardag.

Avfall är sådant vi inte längre vill ha kvar. Att ta hand om avfall kräver resurser. Vi behöver därför se till att det uppstår så små mängder avfall som möjligt. Genom att ge bort eller sälja det som fortfarande är användbart men som man inte längre vill ha eller behöver, undviker man att skapa avfall. Mycket kan också återanvändas. I Flens kommun går det att lämna till second hand-butiker, vid vissa återvinningsstationer och till återvinningscentralen vid Frutorp.

Maten vi äter påverkar miljön mer än du kanske vet. Så mycket som en fjärdedel av hushållens påverkan på klimatet kommer från maten. Om vi ändrar på hur vi äter skulle vi kunna halvera utsläppen av växthusgaser. Samtidigt skulle vi äta nyttigt och spara pengar. (Livsmedelsverket)

Att minska matsvinnet är också ett sätt att äta miljö- och klimatsmart, det vill säga att kasta så lite mat som möjligt. Det krävs energi för att framställa mat. Även om man kan omvandla maten till biogas är det ändå en förlust av energi.

De allra flesta bilresor är korta, mindre än fem kilometer. Att cykla och gå är givetvis det minst klimatpåverkande sättet att ta sig fram. Det bidrar också till god hälsa och bättre luft. Att åka kollektivt, med buss eller tåg är möjligt för många. Det är ett bra sätt att minska klimatpåverkan. Flygresor innebär stora utsläpp av växthusgaser. Att resa mer sällan och vara borta längre när man väl reser är ett sätt att minska sin klimatpåverkan. För den som behöver köra bil finns idag många alternativ för att köra fossilfritt, till exempel elbilar i olika prisklasser. Samåkning är också ett bra alternativ.

Med förnybar el menas el framställd av förnyelsebara energikällor som sol, vind, vattenkraft, biomassa, vågkraft. Till skillnad mot kol, olja och torv bidrar inte förnyelsebara energikällor till ökat koldioxidutsläpp.  Uran, som används för framställning av kärnkraft, är en ändlig resurs och förnyas inte. Flera elleverantörer säljer förnyelsebar el.

Även om man använder el från förnybara energikällor, är det bra att spara energi. Det kan man göra till exempel genom att sänka inomhustemperaturen, justera temperatur i kyl och frys och byta till mer effektiv belysning.

Vi omger oss med en mängd kemiska ämnen och produkter i vardagen. En del är skadliga för hälsan och bör undvikas så långt som möjligt. Miljömärkning är till hjälp när man vill handla miljövänligt. Naturskyddsföreningens märkning "Bra miljöval"kan till exempel hjälpa dig att hitta sådana  produkter som är minst skadliga för miljön. Andra miljömärkningar är Svanen och EU-blomman (EU Ecolabel). På Kemikalieinspektionens hemsida kan du hitta mycket information om gifter i vardagen och hur man kan undvika dem.

Vi bidrar alla mer eller mindre till utsläpp av klimatpåverkande så kallade växthusgaser, i huvudsak koldioxid (CO2). På Klimatkontots hemsida kan du testa för att se ditt bidrag, men också hur du kan minska din klimatpåverkan.

Taggar:

Hållbar utveckling
Hållbarhet
Klimat
Klimatpåverkan

Sidan uppdaterad: 2023-10-26

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll