Hoppa till huvudinnehåll

Biltvätt

Att tvätta bilen direkt på gatan är inte bra för miljön. Tvättvattnet som rinner av bilen innehåller tvättkemikalier, oljerester och asfalt. Vattnet rinner ut i dagvattenbrunnar och går orenat ut i vattendrag och sjöar.

Det bästa sättet att tvätta bilen är att åka till en biltvättanläggning. Vid enstaka tillfällen kan bilen tvättas på en grusplan eller gräsmatta långt från vattendrag, dagvatten- eller dricksvattenbrunnar. Använd miljömärkta biltvättmedel.

Tvätthallar

Inom Flens kommun finns det tvätthallar med särskild reningsanläggning på OK/Q8, Brogatan 6, Flen samt på Cirkle K, Kungsvägen 10, Flen.

Lagstiftning

Lagstiftningen ger inga tydliga anvisningar i frågan, men enligt 2 kap miljöbalken ska var och en följa försiktighetsprincipen och inte förorena miljön. Det är fullt möjligt att en person som tvättat sin bil på gatan eller annan hårdgjord yta kan bli fälld med stöd av försiktighetsprincipen.

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2019-05-22 14:17:04