Hoppa till huvudinnehåll

Biltvätt

Att tvätta bilen direkt på gatan är inte bra för miljön. Tvättvattnet som rinner av bilen innehåller tvättkemikalier, oljerester och asfalt. Vattnet rinner ut i dagvattenbrunnar och går orenat ut i vattendrag och sjöar.

Det bästa sättet att tvätta bilen är att åka till en biltvättanläggning. Inom Flens kommun finns det tvätthallar med särskild reningsanläggning på OKQ8, Brogatan 6 i Flen samt på Circle K, Kungsvägen 10 i Flen.

Lagstiftning

Enligt miljöbalkens andra kapitel ska var och en följa försiktighetsprincipen och inte förorena miljön. Det är fullt möjligt att en person som tvättat sin bil på gatan eller annan hårdgjord yta kan bli fälld med stöd av försiktighetsprincipen.