Hoppa till huvudinnehåll

Värmepumpar

En värmepump tar värme från berg, jord, luft eller vatten och avger sedan värmen till huset. Detta fungerar genom att ett cirkulerande köldmedium förångas vid lågt tryck, varvid värme tas upp, och sedan fås att kondensera vid högt tryck, så att värmen avges igen.

För varje kWh el som värmepumpen behöver för att arbeta får man ut ca 2-3 kWh, tack vare den lagrade energi som finns i berget, jorden, vattnet eller luften. Det är viktigt att köldbärarvätskan inte är skadlig för mark eller vatten. Köldmediet kan exempelvis bestå av HFC, som inte skadar ozonskiktet, men som påverkar klimatet. Därför är det viktigt att köldmediet inte läcker ut.Värmen från värmepumpen avges till husets radiatorsystem vilket kan vara vatten- eller luftbaserat. Värmepumpen kan även användas till att värma varmvatten. En värmepump dimensioneras vanligtvis för att täcka 50-70% av husets toppeffekt, det vill säga värmeförbrukningen under årets kallaste dag. Vid denna dimensionering klarar värmepumpen i regel att värma huset under 85-90 % av alla dagar under ett normalt år.
Värmepumpar är inte alltid den bästa lösningen för din bostad. Ta kontakt med energirådgivaren så kan du få reda vad som är bäst för din plånbok.

Om du planerar att installera en värmepumpsanläggning måste du anmäla det till Samhällsbyggnadsnämnden. Du bör lämna in anmälan minst 4 veckor innan beräknad arbetsstart.

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2021-01-21 13:40:07