Hoppa till huvudinnehåll
blågröna grafer på rutat papper och en röd penna

Fakta & statistik

Här finner du fakta om Flens kommun, folkmängd, befolkningsändring, medelålder kvinnor och män, yta, kommunkod och mycket mer.

Folkmängd: 16 468 (1 november 2020)

Befolkningsförändring jämfört med föregående år: -154 personer

Landareal: 826,06 km² (2021)
– land 718,41 km²
– vatten 107,65 km²

Befolkningstäthet: 22,9 invånare/km²

Kommunkod: 0482

Medelålder: Kvinnor 46,2 år, Män 44,5 år

Utrikes födda: 3780 personer (23% av samtliga folkbokförda i kommunen)

Varav utländska medborgare: 1805

Födda: 172 personer

Döda: 229 personer

Inflyttade: 1229 personer

Utflyttade: 1321 personer

Giftermål under året: 48

Skilsmässor under året: 55

Medelålder vid första barnets födelse: Kvinnor 27,80 år, män 31,45 år

Personer som fått svenskt medborgarskap: 214 personer

Samtliga uppgifter avser år 2020 om inget annat anges.

Källa: SCB