Hoppa till huvudinnehåll
blågröna grafer på rutat papper och en röd penna

Fakta & statistik

Här finner du fakta om Flens kommun, folkmängd, befolkningsändring, medelålder kvinnor och män, yta, kommunkod och mycket mer.

Folkmängd: 16112 (1/11-2022)

Landareal: 826,06 km² (2021)
– land 718,41 km²
– vatten 107,65 km²

Befolkningstäthet: 22,7  invånare/km²

Kommunkod: 0482

Medelålder: Kvinnor 47 år, Män 45 år

Utrikes födda: 3760 personer.

Varav utländska medborgare:1660

Födda: 163 personer

Döda: 210 personer

Inflyttade: 1274 personer

Utflyttade: 1362 personer

Giftermål under året: 59

Skilsmässor under året: 32

Medelålder vid första barnets födelse: Kvinnor 27 år, Män 29 år

Personer som fått svenskt medborgarskap: 218 personer

Samtliga uppgifter avser år 2022 om inget annat anges.

Källa: SCB