Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Kvalitetsmätningar

Här hittar du information om hur kommunen arbetar, samarbetar och följer upp olika kvalitetsmätningar och undersökningar.

Kvalitetsarbetets syfte

För att vara säkra på att tillhandahålla den service som både invånare och företagare efterfrågar, arbetar kommunen både med olika undersökningar och kvalitetsfrågor. Arbetet ska syfta till utveckling och kvalitetsförbättring av verksamheterna. I Flens kommun pågår arbete med kvalitetsfrågor såväl centralt som ute i de olika verksamheterna.

Flens kommun deltar i mätningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), som drivs av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Antal deltagande kommuner ökar kontinuerligt.
SKR uppskattar att cirka 260 av 290 kommuner är med i KKiK, och syftet är att ge en övergripande bild av samhället och kvaliteten på den service kommunen levererar. Man kan också jämföra kommunens resultat mot olika referenser, t ex genomsnitt för riket.

KKiK kan ge en bra lägesbild av kommunen, särskilt för ledande förtroendevalda etersom det kan utgöra en grund för den egna styrningen av kommunen och i dialog med medborgare.

På sidan www.kolada.se Länk till annan webbplats. kan du följa kommunernas och regioners verksamheter från år till år.

Sveriges kommuner och regioner gör öppna jämförelser Länk till annan webbplats. inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, grundskola, gymnasieskola, trygghet och säkerhet, företagsklimat samt folkhälsa. I dessa undersökningar kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.

Näringslivets Ekonomifakta AB Länk till annan webbplats. visar siffror på bland annat arbetslöshet, sjukfrånvaro och koldioxidutsläpp. Här kan du även ladda hem diagram och sifferunderlag.

Välja skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är Skolverkets jämförelsetjänst riktat mot grundskolor och gymnasieskolor.

Äldreguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är socialstyrelsens webbplats för jämförelse av äldreboenden, korttidsboenden, hemtjänst och dagverksamhet.

Sidan uppdaterad: 2024-05-27

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

bilden visar ett möte

Webbsändning kommunfullmäktige

Välkommen till webbsändningen av kommunfullmäktiges sammanträde.

Kommun & politik

bilden visar ett stort hus

Kallelser & protokoll

Här publiceras kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser med tillhörande handlingar och protokoll. För att skydda personuppgifter publiceras inte alla ärenden eller handlingar alltid i sin helhet.

Kommun & politik

bilden visar röstkort till val

Allmänna val

Det finns fyra typer av allmänna val i Sverige där väljarna röstar på ett parti och kan samtidigt ge en av kandidaterna på valsedeln en personröst.