Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Förälder och förmyndare

Här hittar du information om vad som händer i de situationer när en förälder inte kan eller bör företräda barnet, och det finns behov av att en god man, förmyndare eller medförmyndare utses.

När är det aktuellt med en förmyndare?

Normalt är barnets föräldrar både vårdnadshavare och förmyndare, så kallade legala förmyndare. Men i vissa fall behöver en annan person förordnas som förmyndare, till exempel om föräldrarna avlider.

Som vårdnadshavare ansvarar man för barnets personliga förhållanden, och ser till att det får sitt behov av omvårdnad, trygghet och fostran tillgodosett. Föräldrar som är vårdnadshavare är oftast också förmyndare, och som sådan ska man ta hand om barnets egendom och företräda det i ekonomiska angelägenheter.

Vad menas med särskilt förordnad förmyndare?

Om ett barn under 18 år saknar förmyndare måste en särskild förmyndare förordnas. Den vanligaste anledningen till att en särskild förmyndare utses är att den omyndiges föräldrar avlider. En särskilt förordnad förmyndare ska då förvalta barnets tillgångar och företräda det i frågor som gäller barnets egendom och rättsliga beslut.

När barn har stora tillgångar

Föräldrar får själva förvalta sina barns tillgångar utan att behöva göra en redovisning till överförmyndarnämnden, så länge barnets tillgångar ligger under åtta prisbasbelopp Länk till annan webbplats..

Förvaltning av barnets tillgångar

Oavsett värdet, har föräldrar skyldighet att förvalta barns tillgångar på det sätt som det står i Föräldrabalken 12 kapitlet 3-4 §§. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ett barns tillgångar får bara användas till barns behov, inte till föräldrarnas. Om det är nödvändigt kan överförmyndarenheten besluta att föräldrarna ska redovisa hur de förvaltar barnets tillgångar, även om de ligger under åtta prisbasbelopp. Överförmyndarenheten kan även ingripa och spärra barnets samtliga tillgångar om föräldrarna inte förvaltar dessa till barnets fördel.

Om barnet har en förmögenhet som överstiger åtta prisbasbelopp är föräldrarna skyldiga att omedelbart anmäla detta till överförmyndarenheten. Senast månaden efter att tillgångarna överstiger den summan ska förmyndarna lämna in en förteckning över tillgångarna (PDF-dokument, 226 kB)Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. till överförmyndarkontoret.

Föräldrarna ska därefter varje år lämna en redovisning över barnets egendom med hjälp av blankett för års- och sluträkning för underåriga som du hittar längre ner på den här sidan.

Vissa rättshandlingar kräver alltid överförmyndarenheten tillstånd, oavsett storleken på barnets tillgångar. Det gäller bland annat:

 • om barnet är inblandad i rättshandling som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
 • om barnet ska låna eller låna ut pengar
 • om barnet ska driva ett företag.

Här kan du läsa mer:
Svenska bankföreningen har tillsammans med Sveriges kommuner och regioner samt Svensk värdepappersmarknad tagit fram en fördjupad informationsbroschyr: Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna. Länk till annan webbplats.


Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Beviset kan krävas av vissa myndigheter när du till exempel ska ha ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, ska bli fastighetsmäklare eller advokat eller om du ska vara ansvarig utgivare av periodisk skrift.

Vem utfärdar ett förvaltarfrihetsbevis?

Beviset utfärdas av överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i den kommun där du är folkbokförd.

Hur gör jag för att få ett förvaltarfrihetsbevis?

Använd gärna vår e-tjänst för detta. Du hittar e-tjänsten längst upp på sidan. Det går även bra att ringa överförmyndarkontoret. Efter att ha kontrollerat att förvaltarskap inte föreligger skickar överförmyndarenheten ett förvaltarfrihetsbevis till din folkbokföringsadress.

Du kan skriva en framtidsfullmakt om du vill försäkra dig om att någon tar hand om dina personliga angelägenheter om du skulle drabbas av en varaktig sjukdom. Framtidsfullmakten innebär att, när du är frisk och vid dina sinnens fulla bruk, kan bestämma vem som ska ta beslut åt dig när du själv inte längre kan göra det.

Fullmakten kan gälla både för personliga och ekonomiska angelägenheter. Det kan till exempel vara löpande ekonomiska saker, som att betala räkningar, förvalta tillgångar som du har på banken och att ta hand om avtal om el, hyra eller olika abonnemang.

Här kan du läsa mer om framtidsfullmakt som är framtagen av Svenska Bankföreningen. Länk till annan webbplats.

Bankföreningen har tagit fram en utbildningsfilm om framtidsfullmakt. I filmen berättas på ett överskådligt och lättbegripligt sätt om vad en ställföreträdare får och inte får göra med andras medel.

Se filmen om framidsfullmakt här. Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

 • Namn: Överförmyndarnämnden i Flen, Gnesta och Vingåkers kommun

  Telefonnummer: 0157-43 00 70

  E-post: overformyndaren@flen.se

  Besöksadress (Stadshuset i Flen)
  Sveavägen 1
  Flens Kommun

  Observera att du först behöver boka tid.

  Postadress
  Överförmyndarkontoret
  Flens kommun
  642 81 Flen

  Telefontid
  Måndag: klockan 9.30-11.30
  Tisdag: klockan 13-15
  Onsdag: klockan 9.30-11.30
  Torsdag klockan 9.30-11.30

Taggar:

Förälder och förmyndare
Särskilt förordnad förmyndare

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

 god man i Flens kommun

God man och förvaltare

Här kan du som är i behov av god man eller förvaltare hitta information. På sidan finns även tips för dig som vill bli god man eller förvaltare och hur överförmyndarnämnden kan stötta dig i uppdraget.

God man

Förvaltare

Överförmyndare

bild på park med träd

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren inom överförmyndarnämndens område. Du är alltid välkommen att kontakta en handläggare!

Frågor och svar överförmyndaren

Tre tonårsgrabbar vid sina datorer 

God man för ensamkommande

Här hittar du information som kan vara till nytta i ditt uppdrag som god man åt ensamkommande barn.

God man för ensamkommande barn