Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Personuppgifter överförmyndarnämnden

Här kan du läsa mer om hur överförmyndarnämnden behandlar dina personuppgifter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Överförmyndarnämnden behöver spara och behandla personuppgifter om dig. De personuppgifter som lämnas i handlingar behandlas av överförmyndarnämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse framställning av statistik, utbetalning av arvode, enkätutskick samt uppdatering av adressuppgifter.

Adressuppgifter

De adressuppgifter som du lämnar kommer även att kontrolleras mot folkbokföringssystemet. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning enligt föräldrabalken. I överförmyndarnämndens Informationshanteringsplan framgår hur dina personuppgifter behandlas och hur länge de sparas och varför.

Delning av personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med externa parter (exempelvis myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. För en fullständig genomgång av hur vi behandlar dina personuppgifter, läs mer här. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Observera att rätten att bli glömd eller raderad gäller inte för personuppgiftsbehandling som sker vid exempelvis myndighetsutövning. Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Kommunstyrelsens kansli
Flens kommun
642 81 Flen

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Kontaktuppgifter

 • Namn: Överförmyndarnämnden i Flen, Gnesta och Vingåkers kommun

  Telefonnummer: 0157-43 00 70

  E-post: overformyndaren@flen.se

  Besöksadress (Stadshuset i Flen)
  Sveavägen 1
  Flens Kommun

  Observera att du först behöver boka tid.

  Postadress
  Överförmyndarkontoret
  Flens kommun
  642 81 Flen

  Telefontid
  Måndag: klockan 9.30-11.30
  Tisdag: klockan 13-15
  Onsdag: klockan 9.30-11.30
  Torsdag klockan 9.30-11.30

Taggar:

Så behandlar överförmyndarenheten dina personuppgifter
personuppgifter

Sidan uppdaterad: 2023-10-06

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll