Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Här kan du läsa mer om den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) inom kommunens verksamhetsområden.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) har en fristående roll, direkt underställd socialchefen. Ansvaret kan beskrivas som ett tillsynsansvar, vilket innebär ett övergripande ansvar för vårdens säkerhet och kvalitet inom den hälso- och sjukvård som kommunen bedriver. Detta innebär bland annat att ta fram direktiv och instruktioner för läkemedelshantering, dokumentation, delegering och kontakt med läkare.

I uppdraget ingår också att anmäla till Socialstyrelsen om en person drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada i samband med hälso- och sjukvård. Dessa anmälningar kallas Lex Maria.

Kontaktuppgifter

Taggar:

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
MAS

Sidan uppdaterad: 2024-07-15

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll