Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Beläggningsarbeten Bettna

I Bettna kommer större delen av det kommunala vägnätet att få ny beläggning från och med vecka 17.

karta över dalbyvägen i bettna

Karta från Google Maps.

Dalbyvägen kommer få en delvis ändrad utformning mellan Älvkullavägen och Strömsborgsvägen. Det kommer också att sättas upp ny belysning på den sträckan samt planteras nya träd för att skapa ett mer levande gaturum.

Här kan du zooma in området. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2024-04-18

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll