Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Beläggningsarbete Sörmlandsgatan

Sörmlandsgatan kommer delvis få ny utformning på sträckan mellan Thuregatan och Storgatan.

karta över bergsgatan och storgatan

Karta från Google Maps.

På den västra sidan kommer stenen längs trottoaren att sättas om och trottoaren får ny asfalt. På den östra sidan kommer en bredare gångbana att anläggas, längsgående parkeringsfickor skapas och träd planteras i gaturummet för att få en trevligare stadsmiljö och krympa gaturummet för att dämpa hastigheten på sträckan.

Här kan du zooma in området. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2024-04-18

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll