Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Beläggningsarbete gång- och cykeltunneln

Under vecka 17 kommer gång- och cykelvägen under järnvägen i Flen att få nya avvattningsrännor och ny beläggning.

karta över gångtunneln under järnvägen

För att genomföra arbetet på ett säkert sätt kommer cykelvägen att stängas av i sin helhet. Du kommer kunna passera platsen gående och cykel kan ledas förbi platsen.

Här kan du zooma in området. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2024-04-18

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll