Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Dokumentation

Arbetet med projektmodellen, det vill säga framtagandet av projekteringunderlaget, är arbetsmaterial. När en konsult har handlats upp, antingen för förprojektering eller projektering, ska följande registreras i det system som används av kommunen.

  • Uppdragsbeskrivning inkl bilagor
  • Det vinnande anbudet
  • Påskrivet avtal. Om mallar från ramavtalet används skrivs det vinnande anbudet på direkt

Registreringen ovan är för vår egen skull. Det är smidigt att ha aktuella dokument i ärendet. Handlingarna ska namnsättas enligt tabellen nedan.

Alla handlingar i den förnyade konkurrensutsättningen inkl alla anbud lämnas till kommunens upphandlingscontroller tillsammans med eventuella frågor i samband med konkurrensutsättningen. Dessa registreras i upphandlingsdiariet.

Enhetlig rubriksättning för projekt

De flesta handlingar behöver märkas med ett prefix för att lätt kunna hittas. Namnet handlingen registreras med ska vara prefix+fullständigt handlingsnamn.

 

Tabell över rubriksättning för projekt

Typ av handling

Prefix

Fullständigt handlingsnamn

Projekteringsmöte

PM

Datum och nr på mötet

Förfrågningsunderlag

FFU

Fullständigt namn på handlingen, ritningar inkl. ritningsnummer

Anbudshandling

Anbud

Fullständigt namn på handlingen

Byggmöte

BM

Datum och nr på mötet

Samordningsmöte eller dylikt möte

SM

Datum och nr på mötet

Besiktning

BES

Typ av besiktning, datum för besiktningen samt ev. nummer

Relationshandling

RH

Fullständigt namn på handlingen, ritningar inkl ritningsnummer

Annan handling

----

Fullständigt namn på handlingen

Annat möte

----

Mötets namn samt datum

Kontrakt

----

Namn samt datum

Taggar:

Dokumentation

Sidan uppdaterad: 2024-01-02

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll