Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Modersmålsundervisning

Här hittar du information om modersmålsundervisning, något ditt barn kan ha rätt till om ni pratar ett annat språk än svenska hemma.

Rätt att delta

För att ha rätt att delta måste ditt barn använda sitt modersmål varje dag hemma och ha grundläggande kunskaper i språket. Undervisningen är frivillig. När ditt barn har börjat med modersmålsundervisning är det som vilket annat ämne som helst i skolan, med en kursplan, kunskapskrav och betyg från årskurs 6. Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskola och gymnasium. Förutom att utveckla kunskaperna i det egna språket syftar modersmålsundervisningen till att hjälpa eleverna att få en stark självkänsla och utvecklas till flerspråkiga individer. Ämnet ger dessutom kunskaper om det forna hemlandets kultur och samhällsskick och hjälper eleverna att följa utvecklingen i hemlandet.

Riktlinjer och undantag

För att kommunen ska kunna ordna undervisning på ditt barns språk måste det finnas minst fem elever i kommunen som ansökt om undervisning på samma språk. Kommunen har dock i uppdrag att ordna modersmålsundervisning i teckenspråk även om antalet elever är färre än fem elever. Samma sak gäller modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska, romani chib och jiddisch. Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller för adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska. Modersmålsundervisning kan inte ges i mer än ett språk. Ett romskt barn som kommer från utlandet kan få undervisning i två språk om det finns särskilda skäl till det.

Kompassen för barn & unga

Kompassen barn och unga är kommunens mottagningsenhet som riktar sig till barn och ungdomar som är nyanlända i Sverige och som bor i Flens kommun.

Det är hit som du som förälder vänder dig när ditt barn ska börja i skolan i Flens kommun. Vi planerar skolstart i nära samarbete med kommunens förskole- och skolenheter.

Mottagning av nyanlända elever

På Kompassen barn och unga:

  • Skriver du in ditt barn inför skolstart i förskoleklass/grundskola eller gymnasiet.
  • Kartläggs barnets kunskaper och erfarenhet inför klassplacering i skolan.
  • Hjälper vi dig att få kontakt med skolsköterska för hälsosamtal och hälsokontroll.
  • Får du information om den svenska förskolan/skolan/gymnasium.

Kontaktuppgifter till Kompassen
Telefonnummer:
0157-430252
Telefontider Måndag - fredag klockan 8-16.
Besöksadress:

Bergsgatan 25
64231 flen

Du kan även ringa via Kontaktcenter:
Tel: 0157-43 00 00

Kontaktuppgifter

Taggar:

Modersmål
Modersmålsundervisning

Sidan uppdaterad: 2023-11-28

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll