Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Avgifter för barnomsorg

Här finns information om avgifter för barnomsorg som baseras på din inkomst.

Bild på ett barn vid en förskola

Avgifter & inkomst för barnomsorg

Den avgift som du och din eventuella partner betalar för ditt barns förskola, fritids eller pedagogisk omsorg är baserad på din/er inkomst. Det är viktigt att du/ni alltid meddelar oss om inkomsten förändras, så att ni inte betalar för lite eller för mycket för er barnomsorg. Om två föräldrar skiljer sig eller separerar, behöver inkomstuppgifterna ändras. Du betalar en avgift varje månad när ditt barn går i förskolan eller i fritidshem. Avgiften räknas ut utifrån: 

  • vilken inkomst ditt hushåll har

Den så kallade avgiftsgrundande inkomsten är vanligen hushållets sammanlagda månadsinkomster före skatt. Lämnar du ingen inkomstuppgift, eller om vi inte kan kontrollera dina uppgifter, får du betala den högsta avgiften.

Här kan du se de avgifter som gäller för förskola och fritidshem i Flens kommun. Enligt maxtaxa är endast 3 barns placeringar per hushåll avgiftsbelagda.

Information maxtaxa enligt Skolverket

Avgift tas ut i procent av hushållets gemensamma bruttoinkomst.

Inkomsttak: 54 830 kr per månad för år 2023. Gäller från 1/1

  • Avgift tas ut från och med 1:a inskolningsdagen.
  • Avgift tas ut 12 månader per år.
  • Avgift reduceras inte för semester eller frånvaro av andra skäl.

Avgift i förskola och pedagogisk omsorg

Barn 1: 3% av inkomsten – dock högst 1 645 kr/mån
Barn 2: 2% av inkomsten – dock högst 1 097 kr/mån
Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 548 kr/mån
Barn 4: ingen avgift

Barn 1 = yngsta barnet i hushållet.

Avgift i fritidshem och fritidsklubb 6 – 12 år

Barn 1: 2% av inkomsten – dock högst 1 097:-/mån
Barn 2: 1% av inkomsten – dock högst 548:-/mån
Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 548:-/mån
Barn 4: ingen avgift

Barn 1 = yngsta barnet i hushållet.

Avgift betalas så länge placeringen pågår, oavsett om plats utnyttjas eller ej, således även vid sjukdom, semester, lediga dagar, sommarferier etc.

Inkomstjämförelse

Varje år jämförs de inlämnade inkomstuppgifterna mot Skatteverket. Det innebär att en justering av avgiften kan göras i efterhand. Du lämnar uppgifterna i e-tjänsten som du hittar överst på sidan.

Vanliga frågor & svar om inkomstjämförelsen

Din barnomsorgsavgift baseras på de uppgifter du lämnat in. Om denna uppgift inte stämmer överens med den uppgift som vi får från skatteverket om din deklarerade inkomst så korrigeras detta genom att du antingen får tillbaka pengar om du betalat för mycket. Har du betalat en för låg avgift så regleras detta genom att Flens kommun fakturerar hushållet så att avgiften speglar den verkliga inkomsten.

Att inkomstuppgifter inte stämmer kan bero på flera saker. Det är din årsinkomst delat på 12 som ligger till grund för avgiften. Om du angett att du ska tjäna 0 kr men sedan arbetat tillfälligt t.ex. under sommaren så kommer den inkomsten att delas med 12 och ligga till grund för avgift. Eventuell övertidsinkomst räknas också in.

Om du har delad vårdnad och delad faktura påverkas båda hushållen av en inkomständring. Därför är det extra viktigt att du uppger aktuell inkomst så att båda hushåll betalar rätt avgift.

Avgiften för barnomsorgen beräknas på den inkomst som du har anmält till Flens kommun. Om du har haft en högre taxerad inkomst än vad du anmält till Flens kommun behöver du betala mellanskillnaden mellan preliminär och slutgiltig avgift.

Den avgift du ska betala räknas alltid på hushållets totala årsinkomst före skatt delat på 12.

Om ditt barn t.ex. börjat på förskola i maj beräknas avgiften på hushållets totala inkomst under hela året, från januari till december.

Du är betalningsskyldig i upp till tre år.

Om du av någon anledning inte har möjlighet att betala fakturan just nu, har du möjlighet att ansöka om en avbetalningsplan. Detta gör du genom att kontakta Ekonomiavdelningen på Flens kommun.

Det får du veta genom att titta på din faktura.

Om det står ett minustecken (-) framför beloppet så kommer du få tillbaka pengar.

Om det inte står ett minustecken framför beloppet ska du betala till kommunen.

Om du sedan tidigare har en skuld till kommunen räknas skulden av med motsvarande summa som du annars skulle fått tillbaka.

Pengarna betalas via ett utbetalningskort med den summa du får tillbaka.

Vad ska jag göra om jag har fler frågor?

Om du har fler frågor som inte har besvarats här kan du vända dig till Flens kommun, Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen.

Ansök om barnomsorg på kvällar, helger och nätter

Taggar:

Barnomsorg
Förskoleplats
Säg upp förskola
Ansök om förskola

Sidan uppdaterad: 2023-11-23

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll