Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Förskoleklass

Här hittar du information om förskoleklass som rör barn som fyllt eller fyller sex år under året.

Två unga pojkar med varsin ryggsäck vända mot varandra 

Det är obligatoriskt för alla barn som har fyllt eller fyller sex år under året att gå i förskoleklass. Välkommen till förskoleklassen i Flens kommun - en plats för lek och lärande.

Att börja i förskoleklass

Att börja förskoleklass är att ta första steget in i skolan, en mjuk övergång mellan förskolan och den obligatoriska grundskolan. Ditt barn börjar i förskoleklass på hösten samma år som det fyller sex år. I förskoleklassen används arbetsformer både från förskolan och skolan. Lek och skapande ingår som väsentliga delar av det aktiva lärandet.

På vilken förskola blir mitt barn erbjuden plats?

Det år som ditt barn fyller 6 år får hen en basplacering på en skola. Placeringen beror på var du bor.

Kontaktuppgifter

Taggar:

Förskoleklass
Förskola

Sidan uppdaterad: 2023-09-22

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

bild på en man som skriver på en skrivplatta

Avgifter för barnomsorg

Här finns information om avgifter för barnomsorg som baseras på din inkomst.

Barnomsorg

Förskoleplats

Säg upp förskola

Ansök om förskola

Tjej med downs syndrom rockar sockorna 

Anpassad grundskola

Här hittar du information om den anpassade kommunala grundskolan, för barn med en intellektuell funktionsnedsättning.

Anpassad grundskola

Anpassad skola för funktionsnedsatta barn

Barn som leker på en förskolegård 

Förskola

Här hittar du alla förskolor i Flens kommun, både kommunala och fristående. Förskolan är en skolform med en egen läroplan, där barn kan börja från och med att de fyllt 1 år.

Förskolor i Flens kommun

Planeringsdagar förskolor

Kommunala och fristående förskolor

Barnomsorg på obekväma arbetstid