Personal på Vuxenutbildningen

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen erbjuder dig en flexibel utbildning av hög kvalitet med varierande studieformer både på grundläggande och gymnasial nivå där du kan kan välja klassrumsundervisning dag- eller kvällstid, flexibel undervisning i studieverkstad eller på distans. Studierna planeras utifrån ditt behov av utbildning. Här har vi även svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna.


Söka till Komvux?

Nu har vi gått över till digital ansökan; webbsida

Mer information hittar du här – Ansökan & antagning.


 

 


 Hemstudiedagar på SFI (gäller EJ kvällsstudier)

Det kommer att vara ett antal hemstudiedagar på SFI. Vänligen titta på sidan Viktiga datum & tider för att se vilka datum som gäller för detta.


Studiestartsstöd

Studiestartsstöd är ett bidrag för studier som infördes den 2 juli 2017. Det ska underlätta för dig som är arbetslös och har en kort tidigare utbildning, att utbilda dig för att kunna få ett jobb. Det gäller för studier på grundskole- och gymnasienivå.

Du kan inte själv ansöka om studiestartsstöd från CSN, utan du måste gå via din kommun. Det är de som bedömer om du kan ansöka om bidraget.

Villkor:

  • Du är 25–56 år (rätten till studiestartsstöd gäller från och med året du fyller 25 år till och med året du fyller 56 år).
  • Du är arbetslös och har varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex månader.
  • Du har en kort tidigare utbildning och har stort behov av en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.
  • Du har inte haft studiemedel under de senaste tre åren.
  • Du måste studera på minst 50 procent av heltid i minst tre veckor

 

Kontakt

Rektor
Anna-Lena Karlsson
0157 – 43 09 11
anna-lena.karlsson@vux.flen.se


 

Elevservice
0157 – 43 09 20

elevservice@vux.flen.se


Adress:

Flens kommun

Vuxenutbildningen

642 81 Flen


Logga in Unikum


Vid sjukdom kontakta elevservice@vux.flen.se

Vård av sjukt barn. Meddela elevservice@vux.flen.se

Glöm inte att även kontakta försäkringskassan vid längre sjukdom och vid vård av barn.


Vill du vara ledig från skolan? Då måste du fylla i en ledighetsansökan i god tid.


 

Sidansvarig: Anna-Lena Karlsson
Senast uppdaterad: 2018-11-16 08:24:40

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anna-Lena Karlsson Rektor vuxenutbildningen 0157 - 43 09 11