Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Särskild prövning

Har du goda kunskaper i ett ämne men saknar betyg kan du göra en prövning. Det gäller även för dig som önskar höja ditt betyg i ett eller flera ämnen.

Vad menas med särskild prövning?

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i förhållande till de betygskriterier som finns i kursplaner eller ämnesplaner. Den som genomgår en prövning får ett betyg i det specifika ämne eller den specifika kurs som prövningen avser.

Varför ska jag göra en prövning?

Om du har goda kunskaper inom ett ämne, eller inte är nöjd med ditt betyg i en kurs du läst, är det möjligt att höja dina betyg via en prövning. Prövning kan ske i de ämnen som tillhandahålls av vuxenutbildningen i Flens kommun. Prövningsperioder erbjuds 2 gånger per år, fördelat på vår och höst. Kommunen erbjuder prövning för kurser som de själva undervisar i — det vill säga inte kurser hos NTI, Hermods eller liknande skolor.

Du kan göra en prövning i högst två ämnen åt gången. Prövning är möjlig i följande ämnen:

 • matematik grund till och med gymnasienivå 4
 • engelska grund till och med gymasienivå
 • svenska som andrasspråk, grund och gymnasie
 • naturkunskap gymnasienivå
 • SFI nivå B- D.

En särskild prövning består av flera delar. Det kan vara exempelvis:

 • informationsmöten
 • skriftliga och muntliga prov
 • inlämningsuppgifter
 • laborationer
 • praktiska redovisningar
 • gruppuppgifter som genomförs tillsammans med andra prövande eller med elever som läser den aktuella kursen.

Får jag göra en prövning?

Skollagen ställer följande krav för att få genomgå en prövning:

 • Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet.

 • Den som är elev i gymnasieskolan får dock inte genomgå prövning i en kurs eller ett gymnasiearbete, om eleven har fått minst betyget E på kursen eller gymnasiearbetet.

 • Prövning får endast göras hos en huvudman som anordnar den aktuella kursen eller, när det gäller gymnasiearbete, utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser.

 • Med prövning i en kurs avses en bedömning av kunskaper i förhållande till uppställda betygskriterier i kursplaner eller ämnesplaner

 • Prövningen ska göras av en eller flera lärare.

Undervisning och läromedel

Undervisning och läromedel tillhandahålls inte i samband med prövning.

Avgifter

För dig som redan har ett godkänt betyg i kursen du vill pröva

Kommunen tar ut en avgift för en särskild prövning om du sedan innan har ett godkänt betyg eller mer i den kursen du vill validera. Avgiften är 500 kronor och ska betalas in innan prövningen sker. Kom ihåg att du ska kunna visa att avgiften är betald.

För dig som inte har ett godkänt betyg i kursen du vill pröva

Om du vill pröva för en kurs som du inte sedan tidigare har ett godkänt betyg för, tar kommunen inte ut någon kostnad.

Observera att det alltid sker ett urval om vem som ska prioriteras vid en prövning. Du har dock rätt att göra prövning i vilken kommun som helst.

 1. Du ansöker om prövning via vår webbansökan.
 2. Ansökan kommer till vuxenutbildningen som gör antagningen och meddelar dig.
 3. Eventuell inbetald prövningsavgift ska redovisas.
 4. Skolan informerar dig om hur prövningen går till.
 5. Prövningen genomförs. Det finns förutbestämda obligatoriska provtillfällen på plats.
 6. Läraren bedömer och sätter betyg. Läraren har två veckor på sig bedöma och sätta betyg.

Kontaktuppgifter

 • Studie- och yrkesvägledare

  Annelie Lundgren
  Telefon: 0157-43 09 12
  Soura Haqqy
  Telefion: 0157-43 09 14

  Telefontid:

  Måndag kl. 08.30 – 09.30 (Soura)
  Måndag kl. 15.00 – 16.00 (Annelie)
  Onsdag kl. 08.30 – 09.30 (Soura)
  Fredag kl. 08.30 – 09.30 (Annelie)


Taggar:

Särskild prövning
Validering

Sidan uppdaterad: 2024-03-05

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll