Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Energi- och klimatplan 2024-2030

Flens kommun håller på att ta fram en ny energi-och klimatplan 2024-2030 och ett förslag finns nu tillgängligt för samråd mellan 20 september och 19 november.

en kvinna håller i ett fiskespö medan en man håller i en fisk

Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Planeringen ska främja hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. Det är även ett viktigt strategiskt dokument där kommunen beskriver inriktningen för sitt energiarbete. Eftersom Flens kommuns nuvarande energi- och klimatplan löper ut 2023 har förslag till en ny plan tagits fram.

I framtagandet av planen har politiker och representanter från kommunens förvaltningar och bolag gett sina perspektiv på hur energisystemet i Flens kommun ska utvecklas fram till år 2030. Planen innehåller fyra fokusområden: ”Bekämpa klimatförändringarna”, ”Hållbar energi”, ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” och ”Hållbar konsumtion och produktion”. Planen ska visa vägen framåt i energi- och klimatfrågan och innehåller mål och åtgärder både för kommunorganisationen och för kommunen som helhet.

Samråd om förslag till Energi- och klimatplan 2024-2030

Fram till söndag den 19 november kan du lämna dina synpunkter på förslaget via e-post eller brev. Uppge gärna diarienumret i ditt svar: Dnr KS/2023:115.

Via e-post: ks@flen.se

Via brev: Flens kommun Demokratiservice 642 81 Flen

Handlingar hittar du nedan.

Kontaktuppgifter

  • Kontakt

    Telefonnummer:
    0157 - 43 00 00

    Besöksadress:
    Sveavägen 1, 642 81 Flen

Taggar:

klimatplan 2024-2030
Miljö
klimat

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

bilden visar ungdomar som protesterar

Energi- & klimatrådgivning

Välkommen till Flens kommunala energi- och klimatrådgivning. Här kan du få hjälp med frågor om uppvärmning, energieffektivisering, transporter, energikostnader och mycket mer.

Solkarta

Solceller

Sol

bilden visar ett hus vid en sjö

Hållbar utveckling

Flens kommuns vision är att med varsamhet och eftertanke värna vi om vårt sjörika sörmländska landskap och ta ansvar för en hållbar utveckling.

Hållbar utveckling

Hållbarhet

Klimat

Klimatpåverkan

bilden visar en växt

Invasiva arter

Här hittar du information om invasiva arter som hotar vår biologiska mångfald, men även tips för hur du rapporterar in fynd och undviker att sprida arterna vidare i natur och trädgård.

Inavasiva arter

Arter