Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Registrering av medelstor förbränningsanläggning

Flens kommun är tillsynsmyndighet för medelstora förbränningsanläggningar enligt Miljöbalken. Det innebär att vi som myndighet ska registrera och offentliggöra uppgifter om anläggningar, enligt Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar

Innan medelstora förbränningsanläggningar med effekt på mer än 1 MW eller högre tas i drift, ska de anmälas till tillsynsmyndigheten för registrering.

När ska anläggningen registreras?

Din verksamhet ska registrera nya medelstora förbränningsanläggningar innan de tas i drift. Förbränningsanläggningarna får inte vara i drift utan att vara registrerad.

Äldre förbränningsanläggningar, det vill säga de som tagits i drift före den 20 december 2018 kan registreras senare. Som senast ska äldre anläggningar vara registrerade enligt följande:

  • Förbränningsanläggningar med effekt högre än 5 MW ska registreras senast den 1 januari 2024.
  • Förbränningsanläggningar med lägre effekt än 5 MW ska registreras senast den 1 januari 2029.

E-tjänst registrering av medelstor förbränningsanläggning Länk till annan webbplats.

Medelstora förbränningsanläggningar i Flens kommun

Nedan offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningarna som är registrerade i Flens kommun enligt 23 § Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

  • Solör Bioenergi Öst AB, Blockvägen 10, 642 91 Flen. En (1) st flispanna á 5 MW, en (1) st flispanna á 5 MW och en (1) st eldningsoljepanna á 6 MW.

Taggar:

registrering av medelstor förbränningsanläggning
förbränningsanläggning

Sidan uppdaterad: 2024-05-15

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll