Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Områdesbestämmelser

Här hittar du mer information om områdesbestämmelser och ortsanalyser.

Vad menas med områdebestämmelser?

Områdesbestämmelser kan upprättas för områden som inte har detaljplan där kommunen vill reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen. Skillnaden är att områdesbestämmelser endast får användas för att säkerställa syften i översiktsplanen eller tillgodose riksintressen och att områdesbestämmelser bara får reglera några få av de frågor som behandlas i en detaljplan.

Avsikten med områdesbestämmelser är att åstadkomma en övergripande reglering som grund för efterkommande prövningar, som exempelvis bygglovsprövning. Däremot ger områdesbestämmelser inte någon garanterad byggrätt. Detta måste istället hanteras i bygglovprövning.

Områdesbestämmeler finns över följande områden i Flens kommun:

  • Helgesta kyrkby
  • Fritidsbebyggelsen vid Fagernäs
  • Fritidsbebyggelsen vid Mörksund
  • Arkarön inom Dunker
  • Orrestaö koloniområde

Ortsanalyser

En ortsanalys är ett planeringsverktyg för att förstå en orts historia, dess aktuella situation, dess förutsättningar samt dess utvecklingsmöjligheter. En ortsanalys ger kommunen bättre handlingsberedskap för ortens utveckling.

Kommunen har tagit fram ortsanalyser för Hälleforsnäs och för Flen.

Taggar:

Områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2023-10-23

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll