Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Malmsjöberg & Fållökna fritidhusområde

Huvudsyftet med förslaget är att möjliggöra för tekniska anläggningar som behövs för utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppet i området. Även möjlighet att bygga fler fastigheter och båtbryggor till området ses över och utöka den gällande byggrätten för befintliga fastigheter.

Status i planarbetet:

Samråd

Om planarbetet

Planförslaget var ute på samråd mellan 18 november – 16 december 2019. Ett samrådsmöte hölls den 7 december på aktivitetshuset ”Skjortan” i Flen. Arbetet med planen fortskrider och ett nytt förslag kommer att ställas ut för granskning så snart omarbetningen är klar.

Ansvarig planarkitekt:
David Labba
telefon: 0157-430304
e-post: david.labba@flen.se

Samrådshandlingar

Kontaktuppgifter

Sidan uppdaterad: 2024-01-02

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll